Menighedsrådsvalg 2016

"Jeg vil gerne muliggøre, at flere hører det gode budskab"

Men jeg kunne måske godt tænke mig at professionalisere formidlingen til børnene ved at skabe råderum for en egentlig ansættelse til formålet. Og derved give børnene de bedst mulige vilkår for at høre og forstå, hvad Jesus har gjort for mennesket, skriver Tim Christensen, der for første gang stiller op til et menighedsråd i år. Foto: Privatfoto.

Tænk, hvis flere børn i sognet kunne komme til at synes, at kirken er et fantastisk sted at være. Uden Pokéstop eller gratis slik, skriver Tim Christensen om sine visioner for Kristkirkens sogn i Kolding, hvor han for første gang stiller op til et menighedsråd

Hvorfor stiller du op til et menighedsråd?

En del af mig har lyst til at svare, at det først og fremmest er fordi, der ikke var andre, som var villige til det. 

Omvendt er jeg kommet i Kristkirken i Kolding gennem de sidste 11 år, og til forespørgsler om menighedsrådsarbejde har jeg hidtil svaret, at når mine børn blev store, kunne jeg godt engagere mig i kirkens menighedsråd. Og det må jeg erkende, at de sådan set er nu.

Samtidig er der dog også spiret en lyst frem. En lyst til at engagere mig mere i den kirke, som jeg føler et tilhørsforhold til, både åndeligt og socialt.

Hvad synes du gør menighedsrådsarbejdet spændende?

Når jeg læser materialet igennem for menighedsrådsarbejde, bliver jeg betænkelig. Det virker, som om man groft udnytter den frivillighed, som er kendetegnet ved danske kultur og foreningsliv. Omvendt er jeg jo taknemmelig for, at jeg i demokratiets navn kan få lov at influere rammerne for, hvordan Guds ord bliver fortalt i den kirke, hvor jeg kommer søndag efter søndag. Der er dog en række opgaver, som jeg tænker, man med fordel kunne centralisere.

Et spændende menighedsrådsarbejde er for mig en aktiv og medrivende proces, hvor jeg fornemmer, at jeg er en del af noget større, og hvor der både er kreativitet, vilje og lyst til at gøre en indsats for at gøre det hele lidt bedre.

Hvad vil du gerne arbejde for i dit sogn?

Jeg vil gerne være med til at muliggøre, at flere hører det gode budskab om, at Gud faktisk gerne vil have dig og mig i tale. At Gud ønsker vores selskab trods vores tåbeligheder. Et budskab om, at vi kan kalde os børn af Gud. At vi som kristne så at sige takker ja til et evigt liv. Og at erkendelsen af Guds tilstedeværelse ikke har rod i frygt og ulykke, men derimod i stolthed og held. Held, fordi jeg har fået lov at erkende, at Gud eksisterer.

Det er visionen for det arbejde, som jeg gerne vil være en del af. Helt praktisk skal jeg derfor have et overblik over, hvad menighedsrådet egentlig har af muligheder for at give præster, ansatte og frivillige de bedst mulige rammer for denne vision. Jeg er måske lidt bekymret for, at det hele går op i bureaukrati og regler. At mulighederne er meget begrænsede, men det vil tiden vise.

Af mere konkrete initiativer har mine tanker de seneste par år kredset omkring det meget store antal børn, som vi har i kirken. Det er utrolig festligt og livsbekræftende, men påskønner vi det i den grad, som vi burde? Og tænk, hvis mange flere børn i sognet kunne komme til at synes, at kirken er et fantastisk sted at være - og nej, jeg snakker hverken om PokéStop eller gratis slik.

Forældrene til de børn, som kommer i børnekirke i dag, er absolut engagerede og påtager sig en stor opgave i at formidle kristendommen til de yngste, mens præsterne forsøger det samme over for den øvrige menighed. Og det er fint! Men jeg kunne måske godt tænke mig at professionalisere formidlingen til børnene ved at skabe råderum for en egentlig ansættelse til formålet. Og derved give børnene de bedst mulige vilkår for at høre og forstå, hvad Jesus har gjort for mennesket.

Slutteligt kan jeg ikke komme uden om, at jeg til tider kan opleve folkekirkens gudstjeneste som meget tung og intetsigende. Sådan er det vel med de fleste fællesskaber og aktiviteter med en vis frekvens, alligevel ville jeg ønske, at vi turde slippe os mere løs i fællesskabet og tilbedelsen - og her tror jeg faktisk, at vi kunne lære meget af andre kirker og kulturer.
 
Jeg har et ydmygt håb om, at der er nogen i de kommende menighedsråd landet over, der har gode idéer til, hvordan vi kan gøre det hele lidt bedre og måske lidt sjovere.

Tim Christensen stiller op på fælleslisten i Kristkirkens sogn i Kolding. Det er første gang, han stiller op til et menighedsråd.