"Keltisk spiritualitet er vejen frem"

Keltisk spiritualitet kan hjælpe folk med at få forbindelse med skaberværket igen og forhindre en økologisk krise, mener kommunitetsleder Ray Simpson. Foto: Privat

Danskerne kan lære meget af kelternes ældgamle, og dog helt nye vision for den kristne spiritualitet, mener kommunitetsleder Ray Simpson

Keltisk kristen spiritualitet taler til en verdensomspændende længsel efter autenticitet, rytme og relationer. Den har rødder i det femte til syvende århundredes kirker i de keltiske lande. Gennem osmose trækker den på nutidige spiritualitetsformer, som flyder intuitivt ud over kristenhedens falmende æras "oppefra og ned"-rammer. 
 
Irland var det første land uden for det romerske imperium, der blev kristent. Kirkerne i det romerske imperium afspejlede den romerske statsforvaltnings tilgang til administration og regulering Men i Irland, hvor der ikke var store byer, gennemtrængte kristendommen folkets sjæl og dets naturlige mønstre. 
 
Keltiske kirker var kulturelle centre
Selvom de første kristne apostle i Britannien og Irland var passionerede og engagerede, blev ingen af dem martyrer. To grunde kan være, at de respekterede det, som var af Gud i naturen og i det hedenske folks visdom, og at de intuitive druider fornemmede, at et større lys var kommet til dem. De godhjertede sluttede sig til den nye tro.
 
Kirkerne blev ofte "folkeklostre" og udgjorde et centrum for hver stamme. Man bad syv gange om dagen i overensstemmelse med solens rytme. Der var plads til arbejde og gæstfrihed, til lærdom og kunst; der stod sjælevenner (åndelige mentorer) til rådighed for de lokale, og der var åbent for alle.

Kunst, digtning og pilgrimsrejser blomstrede, og folk var optændt af kærlighed til Gud.

Kristendommen bidrog til fred
Der blev også løst konflikter. Fire fjendtlige, krigsførende sproggrupper på de irske og britiske øer - irerne, pikterne, de keltiske briter og angelsakserne - blev knyttet sammen i evangeliets fællesskab som følge af evangelisering.
 
Irland blev kendt som "helgenernes og de lærdes land". Der blev skrevet levnedsbeskrivelser om de fremtrædende kristne ledere. De optog de følgende generationers sind, og de gav inspiration til digtning og bønner. Selvom der senere blev indført romerske regulativer, og den oprindelige tradition gik under jorden, forsvandt den aldrig helt.
 
Keltisk spiritualitet er rodfæstet i åndelig disciplin
I de seneste årtier har vi set en udbredt, fornyet interesse for keltisk spiritualitet, både hedensk og kristen. Slutningen af "kristenhedens æra", hvor store institutioner som kirken var dominerende, internettets verdensomspændende informationsstrøm og postmodernismens vægt på, hvad der "føles godt", har resulteret i et tag-selv-bord af gode, dårlige og middelmådige spiritualiteter.
 
Den bedste nutidige keltiske kristne spiritualitet ærer de historiske kilder og er rodfæstet i åndelig disciplin. Den ser Kristus i både fremmedes og venners ansigter, for den tror, at alle mennesker bliver defineret ved den skønhed, som skyldes deres oprindelse i Gud, og ikke ved den grimhed, som viser sig i deres fejl.
 
Enkel og balanceret livsstil
Den omfatter en naturlig, organisk kristendom. Bevægelser som vores internationale Aidan og Hilda-kommunitet indbyder alle til at følge en vej eller et livsmønster. Vi har rødder i Skriften, inspirerede kristnes eksempel og skaberværket - "hellige mennesker trækker jordens ting til sig" (Hildegard af Bingen).

Vi har genindført den daglige bøn i overensstemmelse med solens rytme, som jøderne og de første kristne fulgte. Vi skaber en god balance mellem bøn og arbejde, sjov og pligt, krop og sjæl. Vi har en enkel livsstil, tager os af skaberværket og prøver at helbrede sårede fællesskaber.
 
De første irske kristne mente, at et menneske uden en anamchara (en åndelig mentor og ledsager) er som en krop uden hoved, så vi deler vores liv med en sådan person. Bevægelser som vores bliver betragtet som en del af den nye klosterbevægelse, der nu leves lige så meget af protestanter som af katolikker.
 
Tilbyder en tredje vej
Hvorfor er det relevant for Danmark? Verden forandrer sig hurtigt. Danmark må vælge, hvor landet vil hen. Socialdemokrati kan kun opretholdes, hvis folket har et højt åndeligt niveau.

Keltisk spiritualitet kan hjælpe folk med at få forbindelse med skaberværket igen og forhindre en økologisk krise. Den kan også tilbyde en tredje vej mellem det "kristne" Vestens egoistiske kapitalisme og en falsk form for muslimsk teokrati, der udelukker religionsfrihed.
 
Keltisk kristendom har rødder i Treenigheden - en kærlighedsstrøm i Guds hjerte, som alle mennesker og økonomier er kaldet til at afspejle. Den tilbyder en vision for religion og for samfundet, som er ældgammel og alligevel helt ny. "Vejens folk", som de første kristne blev kaldt, kan vise vores verden en vej fremad.
 
Ray Simpson er medgrundlægger af og guardian for det internationale Aidan og Hilda-kommunitet og underviser på dets kurser i keltiske studier. Han bor på den hellige ø Lindisfarne nær kommunitetets bibliotek og retrætehus, The Open Gate, i Storbritannien. Hans bog Keltiske spor: inspiration og udfordring til vores tid er udkommet på Boedal. Han skriver hver uge på sin blog og lægger hver dag en bøn på twitter.com/whitehouseviews. Kommunitetets norske side er www.anamcara.no.

Du kan høre mere om kommunitetstankegangen i weekenden, hvor Ray Simpson medvirker ved en netværksdag i Helligåndshuset, København.

Artiklen er oversat af Elisabeth Alster.