Kirkespørgsmål i valgkampen

Kirkens folk har en stemme i valgkampen

Der skal liv på landet, og kirkens folk har en stemme at gøre gældende i valgkampen, skriver sognepræst og konsulent i Aalborg Stift Christian Roar Pedersen. Foto: Privat

Konfirmandundervisning, kristenforfølgelser og folkekirkens betydning for lokalområder bør være på valgkampens dagsorden, skriver sognepræst Christian Roar Pedersen

Så er valget udskrevet. Fra en kirkelig vinkel er der tre temaer, som vi skal prøve at sætte på valgmødernes dagsorden.

For det første skal vi kræve et klart svar på, hvilken rolle konfirmationsforberedelsen kommer til at spille i fremover. Den nuværende regering har med implementering af heldagsskolen sat en velfungerende ordning under pres.

Mange præster er frustrerede over, at de skal undervise børn sent om eftermiddagen. Kirkeministeren og undervisningsministeren har skrevet et brev til alle præster, hvor de som løsning blandt andet foreslår undervisning i weekenden. Altså uden for skoletid. Samtidig med at ministrene hævder, at konfirmationsundervisningen sagtens kan passe ind i heldagsskolen. Det hænger ikke sammen.

Tænk, hvis de skrev det samme til matematiklærerne. Hvis man helt vil sparke konfirmationsundervingen ud af skolen, skal man melde det ud. Det synes at være den nuværende regerings mål. Men hvad vil blå blok? Fra kirkens side skal vi kræve svar.

For det andet er folkekirken utroligt aktiv på landet. Også i de helt små sammenhænge hvor Brugsen, forsamlinghuset og skolen er lukket. Kirken er mange steder det eneste, der er tilbage til at binde lokalsamfundet sammen. Fra politisk hold skal vi kræve svar på, om det virkelig er meningen, at der kun skal bo mennesker i fire store byer i Danmark.

Som lokal aktør har kirken en interesse i, at der er liv på landet. Ikke for kirkens skyld, men for Danmarks skyld.

Hvis man fører en politik, hvor alt småt lukkes og samles i større byer, skubber man til en udvikling, hvor det ikke er attraktivt at bo bare 20 kilometer uden for byer som Aalborg og Aarhus.

Det er ikke alt, der kan betale sig, hvis man kigger på det med økonomiske briller, men hvis man kigger på sammenhængskraft og diversitet, ser billedet anderledes ud.

Der skal liv på landet, og kirkens folk har en stemme at gøre gældende i valgkampen.

For det tredje bliver vi nødt til at forholde os til, at Mellemøsten er ved at blive tømt for kristne. De kristne, der i næsten 2000 år har beboet Ninevesletten i Irak, blev sidste år fordrevet af islamistiske kræfter.

Religionsfriheden er i den grad under pres. Danmarks hidtidige løsning har været flere bomber. Den strategi ser ikke ud til at virke. ISIS er på fremmarch. De kristne og andre minoriteter er stadig under pres. Vi savner en strategi for at sikre dem. En strategi, der også har en plan for at vinde freden, når støvet fra bomberne har lagt sig. Kirkens folk må i valgkampen tale de forfulgte kristnes sag og kræve løsninger.

Christian Roar Pedersen er mediekonsulent, sognepræst og skriver kristendomsanalysen på kristendom.dk.