Kristen spiritualitet breder sig ind i hverdagen

Kristen spiritualitet breder sig ind i hverdagen

Inspirationsdage om SPIRITUALITET & KRISTENTRO trækker fulde huse, når de afholdes i Haslev den 23.-25. maj 2008 med et tema, som afspejler mange menneskers længsel efter, at den kristne spiritualitet må fylde mere, også i hverdagen: Hverdagsspiritualitet hver dags spiritualitet.

De 150 deltagere kommer fra hele landet, og de fleste har ikke været med før. Nogle møder talstærkt op for at være sikre på, at inspirationen udmønter sig i det daglige i sognet (kontakt: Bodil von Staffeldt, tlf.: 2987 4511, e-mail: bodil@staffeldt.net). Andre går med planer om nye tiltag på området: fx at starte en trosbiografi-gruppe (kontakt: Ronald Risvig, tlf.:2332 9613, e-mail: ronald-risvig@hotmail.com) eller at samle tilslutning til et nyt retrætested på Sjælland (kontakt: Per Ståhl-Nielsen, tlf.: 5539 6989, e-mail: staahl-nielsen@paradis.dk).

Lørdagens foredrag er med Margareta Melin, Sverige, som tager udgangspunkt i menneskets vilkår og muligheder i en tid, der fokuserer på effektivitet og markedsværdi. Broen mellem menneske og Gud findes allerede hvis vi bare giver os tid til at standse op og mærke den.

Fra tidligere vellykkede inspirationsdage i Viborg (2005) og Grenaa (2007) ved vi, at arbejdet i workshops med forskellige sider af den kristne spiritualitet er meget vigtigt for deltagerne, fordi det giver mulighed for at prøve i praksis, hvordan man gør. Igen i år kommer en bred kreds af erfarne præster og teologer (sågar en enkelt biskop) for at lede 13 forskellige workshops med emner, der spænder fra grøn spiritualitet til dagligt bønsliv. Om aftenen er der mulighed for at få åndelig vejledning eller netværke videre i caféen, hvor der er speakers corner.

Arrangørgruppens sammensætning viser, at arbejdet med den kristne spiritualitet i dag har bred opbakning. Gruppen er således udvidet med Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer samt Grundtvigsk Forum og rummer derudover Folkekirke og Religionsmøde, Kirkefondet, Danske Kirkers Råd, Folkekirkens Mission, Kirkefaglig Videreuddannelse, Areopagos, IKON og Stiftsudvalget for Mission, Århus Stift.

Se også www.spiritualitet-kristentro.dk (med bl.a. artiklen Hverdagsspiritualitet af Anna Marie Aagaard) og kontakt evt. projektkoordinator Annegrethe Jørgensen, tlf.: 3013 9691; info@spiritualitet-kristentro.dk.