Kirkespørgsmål i valgkampen

Kristendommens plads i vores samfund bør styrkes

"Det burde da være en selvfølge at styrke kristendommens stilling i det danske samfund," skriver valgmenighedspræst i Høve og Havrebjerg valgmenigheder Nana Hauge. Foto: Leif Tuxen

"Det burde da være en selvfølge at styrke kristendommens stilling i det danske samfund", skriver valgmenighedspræst Nana Hauge

Grundlæggende er kristendommen et ord, der skal troes og ikke et sæt regler eller anvisninger, man kan grundlægge et samfund på og opbygge en lovgivning efter. 

Kristendommen er med andre ord ikke en lovreligion. Kristeligt set er loven til for menneskets skyld og ikke omvendt. Det betyder at loven, og altså det der gavner mennesket eller samfundet, er relativt. Loven kan og skal altså ændres, efter hvad der gavner mennesket og ikke omvendt.

Derfor er der heller ikke noget i et samfund, der kan være ”helligt” kristeligt set.

Netop dette, at man ikke kan grundlægge et samfundssystem på kristendommen, gør at en ”kristen identitet” hvis man kan tale om en sådan - er verdens bedste at have for et land. For en ”kristen identitet” beskytter mennesker mod deres trang til at gøre et eller flere principper til ”hellige” og dermed give dem forrang for alt andet også det enkelte menneskeliv. 

Og jeg behøver vist ikke nævne eksempler på hvad det kan afstedkomme, hvis man betragter noget som så helligt, at det berettiger til at slå ihjel. 

Paradoksalt nok betyder det da, at kristendommen i det den ikke kan være grundlag for et samfund alligevel er det bedste grundlag for et samfund.

Kristendommen ligger uden tvivl til grund for den velstand og frihed, vi har her i Europa. Og kristendommens helligholdelse af livet ligger uden tvivl til grund for den respekt for det enkelte menneskeliv, vi traditionelt har fastholdt her i vores del af verden. 

Det burde da være en selvfølge at styrke kristendommens stilling i det danske samfund.

Ikke for kristendommen og evangeliets skyld – evangeliet skal nok klare sig, men for menneskets og menneskelivets skyld. Det indebærer, at konfirmationsforberedelsens vilkår er vigtige, at rammerne for evangeliets forkyndelse er til stede – over alt i Danmark.

Ikke kun i de store byer men også i afkrogene, udkanterne og vandkanterne. Kirken skal nemlig være et sted – det eneste sted måske i verden, hvor der ikke tælles hvor mange. Hvor der ikke konstant måles nytte og brugsværdi. 

Kirken skal være kirke uden tanke på, om det nytter noget, og den skal også være det for dem, det ikke rigtig nytter at have med at gøre. 

Nana Hauge er valgmenighedspræst i Høve og Havrebjerg valgmenigheder og panelist ved kristendom.dk