Læge: Vi kan ikke komme udenom lidelsen

Himmelfart

Men sygdom er hverken Guds straf eller vores egen skyld. Gud straffer ikke på den måde, mener læge Hans Holmsgaard

Alle sundhedsarbejdere har hørt patienter spørge: Hvad har jeg gjort, siden jeg skal rammes så hårdt af denne sygdom? Nogle syge har desværre også fået at vide, at de er blevet ramt af sygdom, for at de selv eller andre derigennem skulle lære noget.

Men sender Gud os virkelig sygdom, for at vi selv eller andre skal lære noget af det? Eller er sygdom Guds straf for vores synder? Og hvor kommer sygdom fra? Er den vores egen skyld? Eller er den en fejl ved Guds skaberværk? Hvordan skal vi forholde os til lidelse?

LÆS OGSÅ: Hvad er lykke og lidelse ifølge Bibelen?

For mig vil sygdom altid være noget ondt, som skal bekæmpes. Jeg tror ikke, at Gud sender os noget ondt. Omvendt har Gud al magt, så hvorfor forhindrer han så ikke sygdom? Selvom sygdommen ikke kommer fra Gud, så må han jo tillade, at vi bliver ramt af den.

Når der i Biblen fortælles om, hvordan Jesus helbreder syge, er det meget ofte forbundet med tilgivelse af synder. Da Jesus helbreder den lamme i Kapernaum, giver Han ham først syndernes forladelse. Først da farisæerne kalder det for gudsbespotteligt, at Jesus tilgiver synder, helbreder Jesus den lamme for at vise, at Han har myndighed til at tilgive syndere.

Sygdom skyldes ikke synd
Da Jesus helbreder den blindfødte, spørger disciplene: Hvem har syndet, han selv eller hans forældre, siden han er født blind? Og Jesus svarer: Hverken han selv eller hans forældre har syndet, men det er for, at Guds gerninger skal åbenbares på ham.

I disse KRAM-tider, med kampagner om kost, røg, alkohol og en halv times motion hver dag, bliver sygdom nemt vores egen skyld. Men hvorfor rammer sygdom så ikke især dem, som ikke kan leve op til kampagnernes sunde livsstil? Sygdom er heller ikke en fejl ved skaberværket. Gud har skabt os i sit billede, og sygdom skyldes ikke, at Han har lavet en fejl. Gud laver i modsætning til mennesker ingen fejl!

LÆS OGSÅ:Folk oplever sygdom som straf for synd

Selvom en bestemt levevis øger risikoen for bestemte sygdomme, er der ikke nogen sammenhæng mellem det enkelte menneskes synd og en konkret sygdom. Det onde (sygdommen) skyldes Den onde, og det kom ind i verden ved syndefaldet. Men vi kan ikke sige til et andet menneske, at vedkommende er blevet syg på grund af en bestemt synd. Gud straffer ikke på den måde.

Vi kan ikke gennemskue Guds planer og handlinger. I Jobs bog forsøger vennerne at forklare Jobs ulykke. Hertil svarer Gud: Lad være med at prøve at regne det hele ud, for det kan du ikke alligevel. Hvem tror du egentlig, at du er?. Hvor var du, da jeg grundlagde jorden?. Vi er på ingen måde i stand til at gennemskue Guds planer endsige anklage Ham for at handle uretfærdigt. Over for ham vil vi altid komme fuldstændig til kort.

Men er der så nogen mening med lidelsen?
Sygehuspræst Preben Kok taler om sygdom og magtesløshed. Som syge er vi magtesløse, men ikke i den ondes vold. Vi må fastholde, at Gud fortsat har kontrollen. Gud har ikke lovet os fravær af lidelse, men derimod nærvær i lidelsen.

Den største trøst i lidelsen er, at Jesus selv har været der. Han oplevede på egen krop både fysisk og psykisk smerte, og han mærkede ligesom de fleste syge også både angst og ensomhed.

LÆS OGSÅ:Præst: Alting kan ikke altid lade sig gøre

Jeg kan ikke se nogen mening med lidelsen. Selvom nogle syge selv finder en mening - eventuelt gennem ordene: Alle ting samvirker til gode for dem, der tror - så skal vi skal aldrig prøve at forklare meningen med andres lidelse.

Sygdom er hverken Guds straf eller vores egen skyld. Sygdom, lidelse og død er (uforståelige) vilkår ved livet. Vi skal gøre, hvad vi kan for at bekæmpe sygdom; men vi vil aldrig kunne fjerne disse grundvilkår ved menneskelivet. Vi må hjælpe hinanden med at finde vej igennem lidelsen. Vi kan ikke komme uden om den.

Hans Holmsgaard er læge og tidligere formand for Kristelig Lægeforening.