Synspunkt

Sag om dyreclairvoyance undergraver kirkens troværdighed

Er dyreclairvoyance og telepati med dyr - levende som døde - åndelig udvikling? Nej, det er mest af alt afvikling, skriver Carsten Skovgaard-Holm fra Luthersk Mission. Foto: Modelfoto/Colourbox

Når en præst inviterer en dyreclairvoyant ind i kirken, er det med til at udhule kirke og kristendom indefra, skriver vicegeneralsekretær i Luthersk Mission Carsten Skovgaard-Holm

Den aktuelle sag fra Gislinge kirke med dyreclairvoyance og telepati med levende og døde dyr – blandt andet en død hest – råber til himlen. Det handler ikke om, hvad folk i almindelighed tror på og praktiserer. Vi har religionsfrihed i Danmark. Stort set i hvert fald.

Men når det foregår i folkekirken, er det dybt problematisk. Meningen er, at det skal signalere åbenhed. I virkeligheden undergraver det folkekirkens troværdighed - både generelt og specifikt som en evangelisk-luthersk kirke.

Biskop Peter Fischer-Møller har efter samtale med sognepræst Dorthe Thaulov meldt ud, at han ikke mener, at det strider mod folkekirkens trosbekendelse. Okay – hvad skal der så til? Det er ikke bare åbenhed, det er ophørsudsalg.

Det er mærkeligt, at en sognepræst med en omfattende teologisk uddannelse ikke kan se det. Men endnu mere underligt er det, at biskop Peter Fischer-Møller har så meget uld i mund. Dorthe Thaulov er kommet under skærpet tilsyn. Naturligvis skal Roskilde-biskoppen tage personalemæssige hensyn i forhold til en præst i sit stift. Men han burde være meget tydeligere i sin udmelding i denne sag. Det er et svigt i forhold til det biskoppelige tilsyn.

Tankegangen bag den slags eksperimenter er, at det skal vise imødekommenhed og nytænkning i forhold til nutidens ny-åndelige mennesker. Folkekirken skal give indtryk af, at den er i trit med tiden. Det skal være et tegn på åndelig udvikling. Men er dyreclairvoyance og telepati med dyr - levende som døde - åndelig udvikling? Normalt kalder vi det spiritisme. Det er mest af alt afvikling.

Ja, vi skal være åbne, imødekommende, nytænkende og meget andet for at nå mennesker omkring os med evangeliet. Men det opnår vi bare ikke ved at sælge ud af selv samme evangelium. Det afgørende spørgsmål er nemlig, om den slags alternative arrangementer får folkekirken til at virke mere spiselig for ny-religiøse danskere. Opnår man den ønskede effekt? Nej, det tror jeg ikke. Derimod er jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at det skræmmer mennesker med en klar, bibelsk kristendomsforståelse, væk.

Det er med til at udhule kirke og kristendom indefra. Uanset kvantitet er det et fald i kvalitet.

Vi må anstrenge os for at kommunikere det kristne budskab ud til mennesker. Opfindsomheden må gerne være stor. Men det skal ikke være initiativer, der fører væk fra Jesus. Det skal være arrangementer, der fører mennesker til Jesus.

Carsten Skovgaard-Holm
Vicegeneralsekretær og missionsleder i Luthersk Mission