"Manu Sareen bør overlade ansvaret til folkekirken"

Manu Sareen kan blive en god kirkeminister, skriver Mogens S. Mogensen Foto: Malene Korsgaard Lauritsen.

Mit håb til den nye kirkeminister er, at han nedsætter en kommission, som kan lægge grunden til en gradvis selvstændiggørelse af folkekirken, mener interreligiøs konsulent Mogens Mogensen

Det har altid været problematisk, at folkekirkens forhold skulle styres af folketingspolitikere og et kirkeministerium med en politiker i spidsen, da det indebærer en fare for en politisering af folkekirken og en mangel på kirkelig ledelse af Folkekirken.

Folkekirken skal selvstændiggøres
At flere og flere folketingsmedlemmer ikke er medlemmer af folkekirken, og at vi kan risikere at få en kirkeminister, som enten ikke er medlem, eller som melder sig ud af folkekirken i protest mod, at folkekirken ikke er i overensstemmelse med vedkommendes politiske holdninger, gør det endnu mere absurd, at folkekirken fortsat skal styres af politikere.

Det udelukker ikke, at Manu Sareen inden for de uhensigtsmæssige rammer, som han skal operere, kan blive en god kirkeminister.

Mit håb til ham er, at han nedsætter en kommission, som kan udrede forholdet mellem stat og kirke og dermed lægge grunden til en gradvis selvstændiggørelse af folkekirken, så Manu Sareen og alle andre politikere kan koncentrere sig om deres vigtige politiske ansvar for det danske samfund og overlade ansvaret for folkekirkens styre til folkekirkens medlemmer.

Mogens Mogensen er ph.d og interreligiøs konsulent