Menighedsrådsvalg 2016

Menighedsrådsformand: Jeg glæder mig til min fjerde periode

Man skal kunne lide at arbejde sammen med forskellige personalegrupper og være god til at lytte og observere i et menighedsråd, mener menighedsrådsformand Marianne Kokkendoff Rasmussen. Foto: Lasse Larsson

Som menighedsråd skal vi skabe gode vilkår for både personale, frivillige, diakoni og for evangeliets forkyndelse, mener menighedsrådsformand Marianne Kokkendoff Rasmussen

Jeg følte mig meget beæret, da jeg for 12 år siden blev spurgt, om jeg kunne tænke mig at stille op til menighedsrådet ved Ringe Kirke. Efter at have været kirkesanger i mange år ved kirken var jeg bekendt med en del af de funktioner, som et menighedsråd varetager. Jeg sagde ja – og blev valgt.

Jeg stiller op igen i år til en fjerde periode, og da der ikke kom andre lister end den, der blev udfærdiget på opstillingsmødet den 13. september, får vi endnu en gang et aftalevalg, så jeg igen er at finde i Ringe menighedsråd efter valget. Og hvad er det så, der er så attraktivt, at jeg stiller op igen?

Menighedsråd har mange funktioner, ikke mindst ledelsesmæssige, for en personalegruppe, der er helt unik. Der er så mange forskelligartede arbejdsområder, hvor det er vigtigt, at vi som menighedsråd formår at skabe gode arbejdsvilkår for personale og frivillige, men vi skal også arbejde for gode vilkår for diakoni og evangeliets forkyndelse.

Vi er ikke arbejdsgivere for præsterne, men det daglige samarbejde er et vigtigt grundlag for et godt ”kirkeliv.” Vi kan have indflydelse på tiltag og eventuelle ændringer i forbindelse med gudstjenesterne, blandt andet i form af liturgien og forskellige ritualer, og ikke mindst på alle de spændende aktiviteter og arrangementer som minikonfirmander, børne- og ungdomsarbejde, sangeftermiddage, foredrag og som det sidste nye tiltag i Ringe sogn: Café for seniorer.

Menighedsrådet skal kunne samarbejde med alle ansatte. Vi bestyrer kirkegården sammen med vores kirkegårdsleder. Andre steder er det gartnere, vi skal kommunikere med. Vi skal tilse og passe på samtlige bygninger og inventaret sammen med håndværkere og arkitekter. Samarbejdet gælder også de kirkelige tilsynsmyndigheder som provsti, stift og bygningskyndige.
 
For at alt kan gå op i en højere enhed, skal der være styr på økonomien. I Ringe har vi en kordegn, der fører regnskabet. Kordegnen og regnskabsudvalget med kassereren som formand har et virkelig godt samarbejde, der danner grundlag for stort set alle aktiviteter.

Vi har netop færdigbehandlet budgettet for 2017, så det er lidt specielt, at et nyt råd, med virke fra første søndag i advent, skal forholde sig til dette. Selv lønforhandlinger burde være faldet på plads inden udgangen af denne menighedsrådsperiode. 
 
Netop på dette grundlag vil jeg gerne sige, at det først er i slutningen af en valgperiode, at man som menighedsrådsmedlem får nærmere kendskab til de forskellige funktioner, der er i menighedsrådet, og dermed også hvordan økonomien er styrende for de fleste aktiviteter.

I forbindelse med mit arbejde som lærer ved VUC i Odense er jeg vant til at planlægge mit eget arbejde, men også at planlægge eksamener for uddannelsesstedet.

Det kommer mig til gode i mit arbejde i menighedsrådet, hvor jeg i øjeblikket sidder som formand, da en stor del af formandens arbejde består i at koordinere de forskellige udvalgs arbejde, men også i at være mødeleder og have overblikket over de ressourcer, der bør tilføres de forskellige arbejdsområder og disses personaler.

Man skal kunne lide at arbejde sammen med forskellige personalegrupper og være god til at lytte og observere i et menighedsråd. Jeg har haft forskellige funktioner gennem de tre perioder, jeg indtil videre har siddet i rådet, og der er stadig arbejdsområder, jeg gerne vil involvere mig i, så i den kommende periode kunne det være interessant at prøve nye områder.
 
Vi har i Ringe menighedsråd en del ting, der allerede er sat i gang, og som skal færdigbehandles eller gennemføres i den næste periode. Blandt andet istandsættelse af præsteboligen, ansættelse af ny sognepræst, da vores ene præst går på pension til foråret, fremtidsplaner for kirkegården samt en del vedligeholdelsesarbejde på kirken.

Jeg glæder mig til at være med til at fortsætte disse ting, men også til at have mulighed for at få indflydelse på eventuelle nye tiltag – ikke mindst samarbejdet med et nyt råd, der skal skabe de bedste rammer for de ansatte ved Ringe kirke. 
 
Marianne Kokkendoff Rasmussen er lærer ved VUC i Odense. Hun stiller i år op til sin fjerde menighedsrådsperiode i Ringe Sogn