"Mesteren leder os ind i sit eget Gudsforhold"

Sådan som Mesteren er, ønsker jeg at være! Og hvis mange mennesker var, som Mesteren er, ville verden se helt anderledes ud, mener Ole Skjerbæk Madsen. Foto: Foto: Sxc.hu

Når jeg betragter Mesterens liv, giver det mig håb om et anderledes liv, skriver missionspræst Ole Skjerbæk Madsen

En præst hævdede for nyligt på kristendom.dk, at den største udfordring for kristendommen i dag handler om, at danskerne mellem 15 og 40 år er fuldstændigt blanke med hensyn til, hvad kristendommen handler om.

I temaet Hvad er kristendom har kristendom.dk spurgt panelisterne: Hvis du fik 10-12 linjer til at genfortælle essensen af kristendommen hvordan ville de så se ud?

Missionspræst Ole Skjerbæk Madsen svarer:

Kristendom er livsforståelse i lyset af Guds afsløring af sit væsen i Mesteren Jesus, Guds inkarnerede Søn, og i sin fremstilling af menneskets sande væsen i Jesus som menneskesønnen, Marias søn.

Jesus er den nærværende og opmærksomme Mester, som gengiver mig livet med sit du, når han kalder mig ved mit navn. Når jeg betragter Mesterens liv, giver det mig håb om et anderledes liv. Når jeg betragter hans liv, giver det mig en oplevelse af, at her er et ægte og et sandt menneskeliv.

Jeg ønsker at være som Mesteren
Når vi ser på Jesus, ser vi et liv, som er gennemskinneligt for Guds nærvær, som er åbent hen imod Gud og hen imod andre mennesker.

Mesteren leder os ind i sit eget Gudsforhold og i sin egen sande menneskelighed - at leve i Guds vilje og at tjene medmennesket og medskabningen. Sådan som Mesteren er, ønsker jeg at være! Og hvis mange mennesker var, som Mesteren er, ville verden se helt anderledes ud!

Jesus er Frelseren, Mennesket
Jesus er den levende Guds Søn. Den levende Gud betyder den virkelige Gud i modsætning til afguderne, som er døde, fordi de blot er et produkt af menneskers arbejde med sølv, guld, træ eller sten eller af menneskers tanker: De har ører, men hører ikke, øjne, men ser ikke.

Jesus bekendes som den sande Guds Søn, dvs. Gud er kommet os nær i ham; den, der ser og hører Jesus, ser og hører Gud.

Jesus er Frelseren, Mennesket, i hvem Gud møder os, så at vi bliver frie - fra de livsødelæggende kræfter (synd død og djævel), frie til at leve et nyt liv i fællesskab med Gud.

Kristendom er at tro Gud-i-Jesus og at følge ham. Kristendom er både en helt personlig relation til Gud-i-Jesus og at være en del af det fællesskab af mennesker, som samles om Bibelen og dåb og nadver, og som ønsker at tjene verden med Guds kærlighed.

Ole Skjerbæk Madsen er missionspræst i Areopagos, initiativtager til I Mesterens Lys og har netop udgivet Ansigt til Ansigt, en indføring i, hvad kristendom er.