Nonne: Maria er et billede på, hvad Gud har ment med sin skabning

Foto: Leif Tuxen

Maria var et menneske, der var forudbestemt til at blive mor til Jesus, skriver den katolske nonne Anna Maria Kjellegaard

Da man i den tidlige kirke fastlagde Jesu fødsel til 25. december, så falder som følge heraf Mariæ Bebudelse 25. marts. I folkekirken kalder man stadig denne fest, hvor man fejrer, at englen Gabriel bliver sendt til Maria i Nazareth, for Mariæ Bebudelse.

I den katolske kirke kaldes festen for Herrens Bebudelse for at betone, at Jesus, 2. person i Guds treenige væsen, via Marias JA til englen bliver undfanget, at Gud bliver menneske. (Luk. 1.26-38). Maria viser, hvordan Gud har brug for mennesket i sin frelse-plan.

For mig er Maria en skabning, et menneske, der forud var bestemt til opgaven at blive mor til Jesus. Jeg holder meget af Bernhard af Clairvaux' (1090-1153) prædiken til netop denne fest med overskriften: Englen venter på dit svar. Der hedder det blandt andet: Se han, som hele verden længes efter, står og ved din dør og banker på. Lad ham ikke vente på dit svar, så han går forbi, og du atter i sorg må begynde at søge ham, som din sjæl elsker! Stå op i tro! Skynd dig at tilbyde din tjeneste! Stå op og sig ja!

Maria lukkede op for Helligånden i tro. Hvad forstod hun egentlig af rækkevidden af sit JA? Men hun troede og det blev hun ved med! Hele Marias liv med Jesus var en vandring i tro hun gemte alle ordene i sit hjerte (Luk. 2,52) fordi hun ikke umiddelbart forstod, hvad hendes Søn gjorde og sagde.

For mig er Maria troens moder. Hvis der er ting i mit liv, som jeg ikke forstår, så tænker jeg på Maria og beder om hendes forbøn på min tros vandring. Som barnet, der beder sin mor om hjælp.

Der er en passage hos den engelske mystiker Julian af Norwich(1342 -ca. 1416), som siger mig så meget om Maria som et menneske, der åbnede sig totalt for Gud. Julian ser Maria og hører Jesus blandt andet sige: Kan du i hende se, hvor højt du selv er elsket?

Og han fortsætter: Det er af kærlighed til dig, jeg har gjort hende så ophøjet, så ærværdig. Senere i teksten hedder det: Jeg (Julian) blev belært om ikke at ønske at se hende (Maria) i en legemlig vision, men hendes sjæls dyder, hendes sandhed, hendes visdom, hendes kærlighed, igennem hvilke jeg kan lære mig selv at kende. (Kærlighedens Åbenbaring kap. 25)

Når man dykker ned i teksten, åbner der sig utrolige indsigter med hensyn til Guds kærlighed til os og Marias rolle i dette kærligheds eventyr.

I hele bogen er ordene sandhed en betegnelse, der går på Gud Fader, visdom på Sønnen og kærligheden på Helligånden. Marias sjæls dyder er således Guds treenige liv i hende.

Hvad vil det sige, at jeg ved at betragte disse dyder hos Maria kan lære mig selv at kende? Jo, at jeg lige som Maria, hun som er den fuldendte skabning, jeg som den ufuldendte, også har Guds treenige liv i mig. Maria er givet os som et forbillede på, hvad Gud havde ment med sin skabning. Kan du i hende se, hvor højt du selv er elsket af Gud?

Både i folkekirken og i den katolske synges salmen: Nu kom der bud fra englekor til denne fest. I vers 4 udtrykkes Guds treenige virken ganske tydeligt:

Guds kraft dig overskygge skal,
og Ånden fra det høje
med nåde uden mål og tal
sig over dig skal bøje;
og Jesus er hans søde navn
som du i favn
skal se med moderøje!

Maria er troens moder og et spejl af Guds treenige liv i mit liv for og med Gud.

Søster Anna-Maria Kjellegaard er nonne i benediktinerklostret Høsterkøb