- Opstandelsen er Gudsbeviset

Selvom nogle teologer ser opstandelsen som en mytologisk fortælling uden nogen historisk forankring, tror de fleste kristne stadig på opstandelsen som en historisk begivenhed, skriver Christian Monrad.- Foto: Foto: Bertil Christensen/Arkiv

Havde eftertiden ikke beretningen om opstandelsen, var det svært at tale om Jesus som Gud, skriver teolog Christian Monrad

Fortællingen om Jesu opstandelse er den vigtigste del af evangeliernes beretning om Jesus, og er i udbredelsen af budskabet om Jesus en central del af forkyndelsen. Opstandelsen har gennem kirkehistorien været en af kristendommens vigtigste dogmer, ligesom det også står i den apostolske og nikænske trosbekendelse.

Selvom nogle teologer og forskere i dag ser opstandelsen som en mytologisk fortælling uden nogen historisk forankring, tror de fleste kristne stadig på opstandelsen som en historisk begivenhed. For det er kort og godt, hvad kristentroen og troen på Kristus som Guds søn står og falder med.

Skåret ind til benet er Jesu opstandelse fra de døde nemlig selve beviset på, at vi hér har at gøre med Gud, for der er nemlig ingen andre end Gud, som kan oprejse et menneske fra døden til livet.

Opstandelsen er beviset på at Gud har en finger med i spillet - opstandelsen er Gudsbeviset!

Evangeliernes fortællinger om Jesu liv her på jorden fortæller i bund og grund om et almindeligt menneske - godt nok et menneske med megen og særlig indsigt - men ikke om mere eller andet end et menneske i kød og blod.
Jesus taler og tryller i et væk, men evangeliernes tekster om den historiske Jesu færden på jorden leverer ingen beviser, som eftertiden kan hænge sin Gudstro på.

Jesus laver vand om til vin, men det mirakel udfører vintræet hver dag! Han får lamme til at gå og blinde til at se igen, men er man Gud af den grund? De mirakler sker jo fra tid til anden på landets sygehuse, uden at vi af den grund kalder lægen for Gud.

Evangeliernes fortællinger om Jesu liv inden opstandelsen er i bund og grund ikke andet end en levnedsbeskrivelse af en mand med indsigt. Havde eftertiden ikke beretningen om opstandelsen, var det svært at tale om Jesus som Gud.

For det er kun Gud, som kan genoplive et menneske, der har været død i 3 dage, det formår intet menneske. Og netop i det faktum har eftertiden beviset på, at fortællingen om Jesu liv på jorden også implicerer Gud.

Det er først efter beretningen om Jesu opstandelse fra døden, og troen på at det er sandt, at man kan tale om Jesus som Gud i evangelierne.

Har vi ikke evangeliernes fortælling om opstandelsen, som vi kan hænge vores tro på, har vi kun fortællinger om en mand med stor indsigt og særlige evner.

Evangeliernes fortælling om opstandelsen er altså ikke en mytologisk fortælling, som nogle teologer og forskere i dag argumenterer for, men derimod troens første skridt: at turde tro på, at det er sandt, at Jesus blev genoprejst fra de døde. Tror man på det, tror man også på, at Gud er på spil i evangelierne, og at Jesus taler sandt, når han påberåber sig at være Guds søn.

Christian Monrad er teolog og sognemedhjælper i Natkirken ved Københavns Domkirke