Pave Benedikt forstod, at alt afhænger af Gud

Pave Benedikt har valgt at gå, mens tid er. Han er ikke en af de taburetklæbere, der tror, at alt afhænger af dem som person, skriver katolsk diakon Kaare Nielsen. Foto: Privat

Mest af alt vil jeg huske pave Benedikt XVI som en mand, der bad kirken om på ny at vælge troen, skriver katolsk diakon Kaare H. Nielsen

For hver gang livet kalder, må hjertet være
klart til afsked og en ny begyndelse,
for modigt og uden sorg at give sig
til andre nye sammenhænge,
Og i hver begyndelse en fortryllelse,
som skærmer os og hjælper os at leve

(Herman Hesse)

Disse ord af den tyske digter Hermann Hesse passer så godt til den tid, den katolske kirke gennemgår lige nu. For det er tid til at tage afsked med Pave Benedikt, hvis pontifikat er ved at være forbi.

Og samtid står vi som kirke også over for en ny begyndelse eller et nyt opbrud, for der ligger et nyt pontifikat og mange udfordringer foran kirken. Hver vej også det ny pontifikat begynder med et opbrud: Gud kalder. Vejen former sig, mens man går. Vejen er selv målet.

LÆS OGSÅ:Nonne: Paven er en stor mand, som træder stille tilbage

Mine tanker går lige nu også tilbage på pave Benedikts pontifikat, som er ved at blive afsluttet. Som ansvarlig for De Pavelige Missionsværker i Norden har jeg mødt pave Benedikt to eller tre gange. Han er et varmt og venligt menneske og er interesseret i den person, han taler med. Og det på trods af, at han i løbet af en dag taler med og møder mange mennesker.

Paven bad kirken om at vælge troen
Jeg husker pave Benedikt XVI på forskellig vis. Mest af alt vil jeg huske ham som en mand, der bad kirken om på ny at vælge troen. Han efterfulgte pave Johannes Paul II, der satte evangelisering/ny-evangelisering på kirkens agenda.

Pave Benedikt, som den store teolog han er, opfordrede kirken til at tænke over dens tro, og dermed på ny tage et valg. Lige for tiden fejrer vi derfor Troens År, som er et rigtig godt tiltag, som vi har prøvet at tage til os her i Danmark ved at søsætte forskellige trosfremmende aktiviteter i vore menigheder.

LÆS OGSÅ:Paven: Jeg kan føle jeres bønner

Pave Benedikt vil for mig også stå som den pave, der var glad for de gamle former. Her tænker jeg på den måde, vi fejrer messen. I vor katolske kirke har vi en del riter, efter hvilke vi kan fejre en messe. På mange måder er det naturligt at genoptage den tridentinske ritus (messeform på latin, red.) til messefejringen.

Desværre et det mange steder blevet til et spørgsmål om, hvad der er den rigtige/mest hengivende form for gudstjeneste. Det har også i en vis grad ført til spaltning, forstået sådan, at den ene gruppe har set ned på den anden. Det gør mig trist.

Den ny pave favner mange
Hvem skal være den næste pave? Det lægger jeg trygt i Guds hænder. Naturligvis har jeg mine ønsker, og de er farvet (som alle andres prioriteringer!) af det, jeg ser som vigtigt. Men lad mig drømme.

Den kommende pave skulle være en person, i hvilken det er muligt at genkende evangeliet. En, som har store hænder til at favne mange mennesker. Et menneske, der løfter sine øjne, og ser ud i verden og ser den mangfoldighed, som kirken byder på. Et menneske, der har store ører, og er lydhør over for det, der foregår i og udenfor kirken. Et menneske, der er villig til at gå ud til mennesker. Et menneske, der tænker stort og positivt om mennesker, der er anderledes end ham selv.

Et menneske, der forkynder Guds Ord, så det får en betydning ind i menneskers liv. Et menneske, der er helt åbent for, at Guds Hellige Ånd kan virke. Og også et menneske, der er stort nok til at sige stop, når tid er. For paveembedet er en tjeneste, hvor Gud står i centrum, og ikke den person, der er pave.

LÆS OGSÅ: Paven: Derfor træder jeg tilbage før tid

Det er noget, jeg vil huske pave Benedikt for. Han har valgt at gå, mens tid er. Han er ikke en af de taburetklæbere, der tror, at alt afhænger af dem som person.

Han har forstået, at al tjeneste i kirken handler om en ting: Gør som om alt afhænger af dig; men tro og vid, at alt afhænger af Gud alene. Gud alene. Og det er nok.

Kaare H. Nielsen er katolsk diakon, ansvarlig for De Pavelige Missionsværker i Norden og panelist ved kristendom.dk.