Paven: Ikke krig igen! Aldrig mere krig!

Foto: TONY GENTILE Denmark

I søndagens Angelus-bøn på Peterspladsen opfordrede pave Frans mennesker af god vilje over hele verden at bede for fred i Syrien. Herunder bringes en dansk oversættelse af pavens opfordring

Kære brødre og søstre!

I dag ønsker jeg at tilslutte mig det kor af råb, der med voksende smerte rejser sig fra alle egne af verden, fra alles hjerte og fra menneskehedens store familie råbet om fred! Et magtfuldt råb om at vi ønsker en fredelig verden, at vi ønsker at være fredens mænd og kvinder, og at freden må vokse frem i vore samfund, sønderrevne af adskillelser og konflikter! Ikke krig igen! Aldrig mere krig! Fred er en dyrebar gave, vi må fremme og værne om.

Denne verdens mange konflikter skaber stor lidelse og bekymring i mig, og for tiden er mit hjerte dybt mærket af begivenhederne i Syrien og martret af de dystre udviklinger i horisonten.

Jeg appellerer af hele mit hjerte til, at man søger freden. Hvor megen lidelse, ødelæggelse og smerte har våbnene ikke skabt i dette forpinte land, især blandt civilbefolkningen og de forsvarsløse! Jeg tænker på de mange børn, der aldrig får fremtidens lys at se! Jeg fordømmer på det skarpeste brugen af kemiske våben. Jeg siger jer, at de seneste dages forfærdelige billeder har brændt sig ind på min nethinde og i mit hjerte. Gud og historien vil fælde dom over vore handlinger, og den kan ingen undslippe! Brugen af vold fører aldrig til fred. Krig avler krig, vold avler vold.

Med hele min styrke beder jeg konfliktens parter om at lytte til deres egen samvittighed og ikke lukke sig inde i egne interesser, men at se på hinanden som brødre, og beslutsomt og modigt vandre på dialogens og forhandlingens vej for at afslutte den blinde konflikt. Med samme beslutsomhed beder jeg det internationale samfund om uden yderligere forsinkelser at gøre alt for at udarbejde realistiske fredsforslag for landet, baseret på dialog og forhandling til gavn for hele det syriske folk.

Må ingen anstrengelser blive sparet for at sikre den humanitære hjælp til de sårede i denne forfærdelige konflikt; navnlig dem på flugt og de mange flygtninge i de omkringliggende lande. Må de humanitære nødhjælpsarbejdere, som arbejder for at lindre disse menneskers lidelser, sikres adgang til at yde den nødvendige hjælp.

Stræb efter fred
Hvad kan vi gøre for at skabe fred i verden? Som pave Johannes sagde, er alle mennesker af god vilje stillet over for den vældige opgave retledt og ført af sandheden, retfærdigheden, kærligheden og friheden til at skabe nye samfundsforhold, der svarer til menneskers behov (jf. Johannes XXIIIs encyklika Pacem in Terris (Fred på Jorden)).

Alle mænd og kvinder af god vilje er bundet til opgaven at stræbe efter fred. Jeg opfordrer indtrængende hele Den katolske Kirke, andre kristne og medlemmer af andre religioner samt de ikke-troende brødre og søstre: fred er et gode, som overvinder alle forhindringer fordi den tilhører hele menneskeheden!

Jeg gentager med eftertryk; hverken en kultur af konfrontation eller en kultur af konflikt er i stand til at opbygge harmoni blandt folk eller mellem folkeslag. Mødets og dialogens kultur er den eneste vej til fred.
Må bønnen om fred stige op og berøre alles hjerter, så de nedlægger våbnene og lader sig lede af stræben efter fred.

Faste og bøn om fred på jomfru Marias fødselsdag
Kære brødre og søstre. Til det formål har jeg på hele Kirkens vegne besluttet at proklamere den 7. september, på festen for Jomfru Marias fødsel, Fredens Dronning, som en dag med faste og bøn for fred i Syrien, i Mellemøsten og hele verden. Jeg opfordrer alle, også vore kristne medbrødre og -søstre, medlemmer af andre religioner og alle mennesker af god vilje, uanset hvordan, om at medvirke i dette initiativ.

På denne dag vil vi her på Peterspladsen, fra kl. 19 til midnat, samle os i bøn og i en bodens ånd påkalde os Guds store gave af fred over den elskede nation Syrien og alle de steder i verden, der er mærket af konflikt og vold. Menneskeheden har brug for sådanne udtryk for fred og høre ord om håb og fred! Jeg beder alle de lokale kirker om, udover at faste, at samles om dette i bøn.

Lad os bede Jomfru Maria om at hjælpe os med at besvare vold, konflikt og krig med dialogens, forsoningens og kærlighedens magt. Hun er vor moder; må hun hjælpe os alle til at finde fred; vi er alle hendes børn! Hjælp os, Maria, med at overvinde denne vanskelige stund og til at vi hver eneste dag må forpligte os til at arbejde for at opbygge en ægte kultur af møde og fred. Du, Fredens Dronning, bed for os!

LÆS OGSÅ: Krigen i Syrien: Det, man ikke ved, kan gøre meget ondt

Talen er oversat af informationschef i den katolske kirke i Danmark Niels Messerschmidt og har tidligere været bragt på katolsk.dk. Vi bringer den med tilladelse herfra.