"Pinsekirken prædiker ikke herlighedsteologi"

Jeg skal medgive, at der kan findes mærkelige praksisser blandt de mere end 600 millioner pinsekristne rundt omkring i verden, skriver Tonny Jacobsen Foto: Foto: Frikirkenet

I pinsekirken lærer vi ikke, at man er garanteret materiel velstand og kan slippe for alle livets genvordigheder, hvis bare man tror nok, skriver pinsepræst Tonny Jacobsen

Thomas Bjerg, generalsekretær i Indre Mission, skrev i fredags på kristendom.dk en varm lykønskning til Pinsekirken i Danmark i anledning af 100 året for den første pinsekirke på dansk jord.

Pinsekirker engagerer sig i social nød
Jeg vil gerne på vegne af de danske pinsekirker kvittere for de varme ord om helhjertet efterfølgelse af Jesus og socialt engagement i det omgivne samfund.

Det står klart for mig, at når udbruddet af en vækkelse i et fattigt kvarter i Los Angeles kunne udvikle sig til en verdensomspændende bevægelse på 100 år, kan det alene tilskrives Guds initiativ og nåde.

Hvis vi pinsekristne kan sige noget til resten af kristenheden, kunne vi passende gøre Paulus' ord til vore egne: "det, som ingenting er, udvalgte Gud for at gøre det, der er noget til ingenting." (1 Kor 1:27-28)

Pinsekristendommen har ganske rigtigt ofte engageret sig i social nød i det omgivne samfund, måske fordi den ofte vokser frem midt i denne nød. Pinsevækkelsen voksede generelt frem fra samfundets mindre privilegerede lag.

Helligånden og missionen er i centrum
Jeg mener selv, at pinsekirkens væsentligste bidrag er et fornyet fokus på den 3. person i Guddommen, Hellligånden, og på mission. Pinsekristendommen understreger, at Helligånden stadig er udgydt over jorden, og vi har som Jesu efterfølgere stadig brug for at blive døbt med Helligånd og ild for at kunne være Jesu vidner i vores verden.

Pinsekirken blev desuden født med et stærkt fokus på mission. Det kan for eksempel ses af, at den første pinsekirke i Danmark (den lå i Lyngby) markerede indvielsen af sin første kirkebygning i 1912 med udsendelsen af seks missionærer til Kina.

Herlighedsteologi er dårlig teologi
Thomas Bjerg Mikkelsen udtrykker i sin lykønskning en bekymring over Pinsekirkens manglende interne opgør med herlighedsteologien. Man skal altid tage andres oprigtige input alvorligt.

Men hvis han tænker på de danske pinsekirker, mener jeg nu ikke, han behøver at være så bekymret. Der er givetvis personer og ledere i vores historie, som har forkyndt Bibelens ord om velstand og helbredelse på en ubalanceret måde.

Men vi lærer ikke, at man er garanteret materiel velstand og kan slippe for alle livets genvordigheder, hvis bare man tror nok. Det er dårlig teologi og svarer ikke til virkeligheden. I teologiske termer skal vi både favne korset og opstandelsen og acceptere at leve i spændingen mellem de to.

Når det er sagt, skal jeg medgive, at der kan findes mærkelige praksisser blandt de mere end 600 millioner pinsekristne rundt omkring i verden. Jeg har personligt både prøvet at være dybt imponeret og forfærdet (heldigvis mest det første) ved besøg i karismatiske kirker rundt omkring i verden.

Men måske er det vilkåret, når vi i mange tilfælde taler om 1. generations kristne? Det tager tid, før evangeliet renser ud i tankegange, som har sine rødder i andre værdisystemer end den bibelske.

Tak til Indre Mission
Jeg vil benytte lejligheden til at ønske Indre Mission hjerteligt tillykke med deres 150 års jubilæum og takke for Indre Missions store betydning for dansk kirkeliv. Indre Mission har været kendetegnet ved en ægte kærlighed til Guds Ord og et oprigtigt ønske om at hjælpe danskerne til at vende tilbage til Gud.

Indre Mission har stået i første række, når der skulle deles øretæver ud fra sekularister og ateister. Og I har aldrig bøjet nakken. Tak skal I have for det!

Tonny Jacobsen
Pinsepræst og formand for danske pinsepræster