"Pinsekirken tager Kristi efterfølgelse alvorligt"

Pinsekirkens sociale engagement er forbilledligt, skriver Thomas Bjerg Mikkelsen, Indre Missions generalsekretær.

Tak for alt, hvad I har beriget os med. Men det er på tide, at I gør op med mirakelkure og fremgangsteologi, lyder generalsekretær i Indre Mission Thomas Bjerg Mikkelsens lykønskning til pinsekirken, der fejrer 100 års jubilæum

Danmarks ældste pinsekirke fylder rundt. Hvad der begyndte i en lagerbygning på Azusa Street i Los Angeles, blev arnested for en åndelig vækkelse af historiske dimensioner, som for 100 år siden kom til Danmark.

Pinsekirken har påvirket kristne i hele verden
En vækkelse, der ikke alene har påvirket kristenheden over alt i verden, men også haft samfundsmæssig betydning i mange af verdens lande. På verdensplan tilhører op mod 600 millioner kristne en kirke eller menighed, som direkte eller indirekte udspringer af vækkelsen på Azusa Street.

Det er altså langt fra en uddøende og uanselig frikirke, som fylder rundt, men den danske del af en enestående vækkelsesbevægelse og missionsvirksomhed, som i høj grad har været med til at skrive kirkehistorie. Pinsebevægelsen er i dag en af de hurtigst voksende kristne bevægelser og er især i fremgang på klodens sydlige halvkugle.

Socialt engagement er i centrum
Det skyldes ikke mindst, at pinsebevægelsen altid har engageret sig i sociale forhold både i nærområdet og i verdensmission. Det gælder ikke mindst i Latinamerika, hvor pinsebevægelsen med sin sociale aktivisme og konservative kristendomsforståelse spiller en afgørende rolle for bekæmpelsen af social fattigdom.

Indsatsen er på mange måder forbilledlig. Der er ikke tale om en tilbagelænet interesse, der kan til- eller fravælges. Det handler om efterfølgelsen af Kristus, som var den, der først blev mærket af verdens nød.

I den forstand er der tale om en radikal kristendomsforståelse, som repræsenterer en for kirken nødvendig udfordring til at tage Kristus-efterfølgelsen alvorligt.

Pinsekirken er karakteriseret ved et vækkelsessyn og en vægtlægning på det personlige gudsforhold, som man også kan finde i Indre Mission. Derfor er det også en stor glæde, at vi kan forenes i bøn hvert år i forbindelse med Evangelisk Alliances bedeuge i januar.

Brodne kar bør konfronteres
Set fra mit synspunkt er den vigtigste udfordring for pinsebevægelsen i dag at udvikle en mere sammenhængende teologi, som kan dæmme op for den til tider skadelige søgen efter åndelige oplevelser for oplevelsernes egen skyld.

Fremgangsteologien (det vil sige den teologi, der lover økonomisk fremgang og mirakelkure her og nu for alle kristne) er desværre i fremmarch i både Afrika, Latinamerika og Asien, men også i Danmark er der til stadighed behov for et opgør med fremgangsteologien, som efterlader mennesker desillusionerede og uden håb.

LÆS OGSÅ: Hvad er fremgangsteologi?

Toneangivende ledere i pinsebevægelsen har fra tid til anden taget anløb til et sådant opgør, men hovedindtrykket er, at der indtil i dag ikke har været vilje til for alvor at konfrontere de brodne kar.

Mit jubilæumsønske skal derfor være, at pinsebevægelsen vil bruge jubilæumsåret til et teologisk opgør med fremgangsteologiens falske evangelium.

Fra Indre Mission skal der lyde et hjerteligt tillykke med jubilæet med ønsket om Guds velsignelse over fremtiden og med tak for alt, hvad I har beriget os med.

Thomas Bjerg er generalsekretær i Indre Mission