Bispevalg i Aarhus Stift

Jeg opfordrer den nye biskop til at vende blikket udad

Jeg tror, at et sådant udblik vil sætte Henrik Wigh-Poulsen på sporet af, hvilken forskel en lokal kirke i Århus kunne gøre. For der er en opgave for os danske lutherske kristne i forhold til disse store og komplekse – og vigtige! – temaer, skriver generalsekretær Jonas Adelin Jørgensen. Foto: Leif Tuxen

Den nye biskop i Aarhus Stift er fundet. Generalsekretær Jonas Adelin Jørgensen opfordrer ham til at fokusere på kirkens globale rolle

Det stopper ikke med ordinationen eller udnævnelsen for præster og provster: Præsterne har deres obligatoriske efteruddannelse som omfatter sjælesorg og praktisk teologi. Provsterne har deres efteruddannelseskurser i ledelse og organisation. Men hvordan er det med biskopperne? Ved de allerede alt, hvad de har brug for at vide, i det øjeblik de udnævnes?

En væsentlig opgave for biskoppen som ’præsternes præst’ er at have udblik til verden uden for stiftet. Det er på dette område, jeg vil udfordre Henrik Wigh-Poulsen.

Vi har i det seneste år set et godt eksempel på det i den skrivelse, som biskopperne sendte til udenrigsministeren i maj 2014 om forfølgelsen af kristne.

Læs også: Afgørelse: Aarhus har fået ny biskop

Netop at tale forfulgte minoriteters sag i vores globale verden er en værdifuld måde at bruge sit udblik på i en dansk sammenhæng. Det ved jeg fra mit arbejde med missionsorganisationer, som alle er engageret i internationalt kristent arbejde gennem partnerskaber med kirker i det globale syd.
 
Der er relativt få mennesker i Danmark, som interesserer sig for den 1800-tals finkultur, som vores folkekirkelige gudstjenester er fuld af, og derfor er der få mennesker til vores højmesser søndag formiddag. Det kan vi begræde en anden dag. I dag vil jeg derimod opfordre den nye biskop til at vende blikket udad.

Et udblik til verden uden for Danmark viser nemlig den nye biskop, at udfordringerne i globalt perspektiv ligger et helt andet sted: De ligger i at finde ud af, hvad kirkens rolle er i forhold til religiøs ekstremisme og interreligiøs dialog, i forhold til klima og økonomisk udvikling, i forhold til sundhed, i forhold til religionsfrihed, kvinders rettigheder og børns skolegang.

Det er her udfordringerne ligger i den globale kristendom, og det er her, kirker og biskopper i syd gør en forskel. Det er her, at kristendommens budskab om befrielse, retfærdighed, liv og fred får et konkret historisk og socialt udtryk i vores verden. Måske kunne vi ligefrem tale om et ’realitetstjek’, som kan give retning og betydning også for den lokale danske kirkes gudstjeneste og diakonale arbejde.

Læs også: Se billeder fra bispevalgdagen i Aarhus 

Jeg tror, at et sådant udblik vil sætte Henrik Wigh-Poulsen på sporet af, hvilken forskel en lokal kirke i Århus kunne gøre. For der er en opgave for os danske lutherske kristne i forhold til disse store og komplekse – og vigtige! – temaer. Jeg tror, at Henrik Wigh-Poulsen har meget værdifuld viden at hente ved at lave sin egen ’efteruddannelse’ som biskop med vægt på globalt udsyn. Han skal være så velkommen hos missionsorganisationerne!

Jonas Adelin Jørgensen er cand.teol.ph.d. og generalsekretær i Dansk Missionsråd.