"Reformerne må pege i retning af afvikling af statskirkeligheden"

Helt konkret har menighedsråd brug for at blive sat fri for statslig bureakrati til at fokusere på at udvikle det lokale kirkeliv, mener interreligiøs konsulent Mogens Mogensen Foto: Malene Korsgaard Lauritsen.

Reformer er kun betydningsfulde, hvis de fremmer eller hæmmer arbejdet på folkekirkens formål, mener interreligiøs konsulent Mogens Mogensen

Alle reformer bør efter min mening orientere sig efter følgende pejlemærker:

1. Strukturer, ledelse og administration har ikke nogen selvstændig værdi, men er kun betydningsfulde, for så vidt de fremmer eller hæmmer arbejdet på folkekirkens formål, nemlig at forkynde Kristus som hele verdens frelser (jf. Betænkning 1477).

2. Reformer må dernæst måles på, om de fremmer det lokale kirkeliv i menigheder og kirkelige organisationer i form af gudstjeneste, undervisning, diakoni og mission. Helt konkret har menighedsråd brug for at blive sat fri for statslig bureakrati til at fokusere på at udvikle det lokale kirkeliv.

3. Reformerne må pege i retning af en afvikling af kirkens statskirkelighed, så folkekirken efterhånden bliver sat i stand til at stå på egne ben både økonomisk og med hensyn til handlekraft og beslutningsduelighed.

Mogens Mogensen er interreligiøs konsulent og skriver Religionsanalysen på religion.dk.