Salmer og musik til fastetiden

En af fastetidens flotteste salmemelodier er "Af dybsens nød, o Gud, til dig", skriver organist Jens Ramsing. Modelfoto Foto: Jørgen Kirk/Ritzau Scanpix

Fastetiden frem mod Jesu lidelse og død er alvorspræget. Nogle af vores allerbedste og mest slidstærke salmer hører hjemme i denne tid, skriver organist Jens Ramsing

Bachs orgelkoraler, og Bachs musik i det hele taget, er ideel til fastetiden. For nutidens travle menneske er fastetiden nok et temmelig abstrakt begreb. Selve det, at faste, tager vi ikke så alvorligt (det havde vi måske godt af).

Fastetiden er alvorstung

I vores tradition lægger tiden imidlertid op til bøn, fordybelse, eftertænksomhed og meditation heller ikke det, er vi så gode til.

Fastetiden frem mod Jesu lidelse og død er alvorspræget. Nogle af vores allerbedste og mest slidstærke salmer hører hjemme i denne tid. En af de flotteste salmemelodier er "Af dybsens nød, o Gud, til dig" (DDS 496).

Med Luthers salme fra 1524 og Johann Walters melodi fra samme år er vi tilbage ved det kirkemusikalske fundament. Næsten symbolsk, men naturligvis af prosaiske grunde (alfabetet), er melodien nr. 1 i vores koralbøger.

For kirkemusikeren over alle, Johann Sebastian Bach (1685-1750), var denne koral, "Aus tiefer Not schrei ich zu dir", central. Den er dels grundlaget for kantaten BWV 38, dels grundlaget for orgelkoralen med nummeret BWV 686, der er monumental. Skal man karakterisere dette 6-stemmige mesterværk, må det blive med ordene: Alvor, ophøjet ro og klippefast tro. Her er noget at stræbe efter for det moderne menneske.

Der findes mange gode fastesalmer

Luther-tidens koraler var fast inventar i Bachs komponist-værksted, således også "O Lamm Gottes, unschuldig". Den har vi ligeledes i salmebogen: "O du Guds Lam, uskyldig" (DDS 203). Den kunne være gennemgående salme i fastetiden.

Jeg vil desuden pege på Grundtvig-salmerne: "Vor Herre! til dig må jeg ty" (DDS 652) og "Hil dig, Frelser og Forsoner" (DDS 192). De har begge fine, og i øvrigt beslægtede, melodier af Thomas Laub.

I disse to tekster og melodier er der solidt gods til fastetiden. Man kan så efter 40 dage udskifte Laubs renfærdige melodi til "Hil dig, Frelser og Forsoner" med Hoffmanns mere folkelige og kendte, men også flotte melodi. (Nogle har ment, at Hoffmanns melodi er noget nær djævelens værk).

Jeg vil også foreslå en Laub-melodi "Hvilestunden er i vente" til en nyere salme, nemlig Johannes Johansens karske "Du, som mætted tusind munde" (DDS 637).

Mange vil sikkert også synes godt om en anden nyoptaget salme: "Midt i alt det meningsløse" (DDS 636) af Svein Ellingsen/Helge Severinsen. Den har en smuk melodi af norske Harald Herresthal.

Bachs orgelkoraler, Bachs musik i det hele taget, er ideel til fastetiden.

Forbered dig til langfredag og lyt til Johannes- og Matthæus-passionerne, eller tag bare et af hans præludier og fugaer fra "Das Wohltemperierte Klavier" hver dag, hvis du føler dig rastløs. Der er 48, så det passer nogenlunde. Musiklitteraturen er til overflod rig på messer. Lyt eksempelvis til Leonard Bernsteins med den enkle og forførende "A simple Song".

Messeleddene er sat i musik af såvel de største komponister som af mindre ånder. Dermed er der et væld af smukke Agnus Dei-satser i alle stilarter til rådighed som oplagt fastemusik.

Sluttelig skal nævnes en dansk klassiker, N.W. Gades Kirkearie for sopran og orgel, der ligesom "Af dybsens nød, o Gud, til dig" bygger på Salme 130.

Jens Ramsing er organist og pianist