Synspunkt

Katolsk præst: Ønsket om en fast påskedato kan skabe splittelse

Jeg vil bestemt ikke ærgre mig, hvis bestræbelserne om en fælles påskefejring en dag skulle bære frugt. Men jeg frygter lidt, at dette projekt kan føre til yderligere splittelse, hvis nogle lande eller kirker ikke vil være med til ændringen, skriver katolsk præst Daniel Nørgaard. Foto: Malene Korsgaard Lauritsen

Forslaget om at ændre datoen for påskefejringen må kun blive realiseret, hvis alle kristne kirker går med på ændringen. Ellers vil flytningen af datoen snarere understrege splittelsen blandt de kristne kirker end vise enhed, mener katolsk præst Daniel Nørgaard

Jeg vil gerne hilse alle tiltag velkomne, som kan styrke de kristnes enhed, hvis blot det ikke får os til at svigte vigtige kristne læresætninger. At ændre datoen for påsken vil ikke være et brud på nogen bindende tradition inden for Den katolske Kirke, så selvfølgelig ville vi kunne være med på et sådant tiltag.

Det skal nok først slås fast, at ærkebiskoppen af Canterbury Justin Welbys forslag ikke går ud på at vælge en fast dato for påsken i den forstand, at den skal ligge eksempelvis den 2. april hvert år. Der er tale om, at den skal ligge på en fast søndag, for eksempel den 2. søndag i april.

For at ændringen skal give mening, må formålet med ændringen være mere end blot at gøre det lettere at huske, hvornår man har påskeferie. Jeg vil tro, at ærkebiskop Welbys forslag bunder i et ønske om at få øst- og vestkirkerne til at fejre påske samtidig, hvilket vi nu sjældent gør, fordi vi følger forskellige kalendere. Det er fint at han har drøftet ændringen med både den koptiske og den katolske pave, men uden de ortodokse patriarkers støtte til ideen kommer vi ingen vegne. Derfor må forslaget kun blive realiseret, hvis alle kristne kirker går med på ændringen. Ellers vil flytningen af datoen snarere understrege splittelsen blandt de kristne kirker end vise enhed.

Om en ændring af påskedatoen vitterlig vil styrke de kristnes enhed, kan jeg godt være i tvivl om. I Danmarks katolske domkirke, Sankt Ansgars Kirke, har vi både en dansk menighed, der er romersk-katolsk, og en ukrainsk menighed, der er græsk-katolsk. Ukrainerne følger den julianske kalender, og derfor fejrer de altid jul to uger efter os og sjældent påske samtidig med os. Det har jeg dog aldrig oplevet som noget, der udtrykker splittelse iblandt os. Vi føler os stadig nært forbundne og forsøger at huske på at ønske hinanden tillykke med de forskellige helligdage.

Jeg vil bestemt ikke ærgre mig, hvis bestræbelserne om en fælles påskefejring en dag skulle bære frugt. Men jeg frygter lidt, at dette projekt kan føre til yderligere splittelse, hvis nogle lande eller kirker ikke vil være med til ændringen. Det værste, der kan ske, er, at påskedatoen bliver ændret rundt omkring i verden, men at vi i Danmark, fordi vi gerne holder fast på traditionerne og ikke vil tage hensyn til mindretallet, der går i kirke, bliver ved med at udregne påskedatoen som hidtil.

Daniel Nørgaard er katolsk præst ved de katolske menigheder i indre København.