Sognepræst: Vi skal arbejde for at få udmeldte tilbage i folkekirken

Korte nyheder fra udlandet. Foto: Leif Tuxen.

Det mest betydningsfulde medlemstab handler om, at forældre fravælger at lade deres børn døbe, skriver sognepræst Kaj Bollmann

Der er ikke noget særligt overraskende i, at udmeldingstallet fra folkekirken nu har fundet det leje igen, som det havde før debatten om vielser af par af samme køn.

LÆS OGSÅ: Medlemsflugten i folkekirken er bremset

Der er ret stor sandsynlighed for, at det øgede udmeldingstal i 2012 for en stor dels vedkommende bestod i dels kirkeligt aktive modstandere af den nye vielseslov, som ikke mere følte sig hjemme i folkekirken og derfor gik til frimenigheder, dels andre folkekirkemedlemmer, der bare forlod folkekirken på grund af utilpashed ved den nye lov.

Derimod kan det overraske, at eksperter tolker en tilbagevenden til tallene før 2012 som en stabilisering af folkekirkens medlemstal. Det er nok en noget for optimistisk tolkning.

For mange fravælger barnedåben
Et udmeldingstal på over 12.000 og indmeldelsestal, der bare er en lille brøkdel af dette vidner jo i sig selv om et nettofrafald. Langt større og mere betydningsfuldt er imidlertid det medlemstab, der består i, at forældre ikke lader deres børn døbe enten fordi de ikke selv er døbt, eller fordi de ikke ønsker at give dåben videre til deres børn.

Der er endda ikke så få forældre, der undlader at døbe deres børn, selvom de selv er medlemmer af folkekirken. Antallet af forældre ikke-medlemmer og medlemmer der undlader dåb af deres børn påvirker folkekirkens medlemsudvikling i eskalerende grad.

LÆS OGSÅ: Det går du glip af, hvis du melder dig ud af folkekirken

Naturligvis kan man ikke sige, at folk vender kirken ryggen i stort tal. Der er mange områder i landet, hvor folkekirken er stærkt rodfæstet og stadig spiller en naturlig rolle i tilværelsen for de fleste.

Men man kan med stor ret sige, at Danmark er ved at knække over i et skel mellem disse områder og så områder i de store byer og især hovedstaden, hvor folkekirkemedlemmerne er ved at komme i mindretal dels på grund af af nedadgående dåbsprocent af børn med dansk baggrund, dels fordi det er i disse områder, der er den største andel af folk med baggrund i en anden tro end folkekirkens, det vil sige kristne eller muslimer.

Dåben er en del af missionsforpligtelsen
Det er en afgørende opgave for folkekirken i de kommende år at arbejde på, at forældre får deres børn døbt, at ikke-døbte voksne kommer til dåben, og at udmeldte melder sig ind igen. Den opgave er en indlysende del af kirkens missionsforpligtelse.

LÆS OGSÅ: Louise meldte sig ud af folkekirken i går

I forhold til kristne fra andre kulturer og trossamfund er der naturligvis ikke nogen opgave i at missionere dem bort fra deres egne kirker og ind i folkekirken.

Her består opgaven mere i at synliggøre deres eksistens og omfang som en efterhånden ikke ubetydelig del af det samlede antal kristne i Danmark og i at støtte og give plads til de kristne migrantmenigheder som en naturlig del af kirkelivet.

Kaj Bollmann er sognepræst i Jyllinge, tidligere generalsekretær i Kirkefondet, forfatter og foredragsholder