Bispevalg i Aarhus Stift

Aarhus Stift har valgt en åndelig - ikke en virksomhedsleder

Henrik Wigh-Poulsen er kendt som en god og klarttænkende debattør, så mon ikke vi vil komme til at se og høre ham bidrage og udfordre både det kirkelige og det ikke-kirkelige Danmark, skriver tidligere sognepræst Hanne Sander. Foto: Scanpix Foto: www.boamstrup.dk

I valgresultatet ligger en forventning om, at den ny biskop vil inspirere og støtte menighederne og præsterne i stiftet, skriver sognepræst Hanne Sander

Spændingen omkring bispevalget i Aarhus blev udløst med et meget entydigt resultat. Det er umiddelbart godt for det videre forløb, synes jeg, at valgresultatet er så klart, som det er i dag, ja, også godt for de to bispekandidater, så tillykke til Henrik Wigh-Poulsen. Det er også godt, at valgdeltagelsen var så stor, fordi det viser engagement og interesse og opbakning fra sognene.

At interessen så ud over de kirkelige kredse nærmest er ikke-eksisterende kunne jeg konstatere ved at blade igennem et par af morgenaviserne. Det var ganske enkelt ikke nævnt med et ord, at der skulle være bispevalg i dag. Det er for mig at se beklageligt, at det i den større sammenhæng ikke bliver betragtet som særligt vigtigt, hvem der lige er biskopper i Danmark.

Når valget faldt på Henrik Wigh-Poulsen kan det være et udtryk for et ønske om at få en særdeles erfaren præst og god teolog som biskop, hvor Jens Maibom Petersen i højere grad kom med organisationserfaringer som baggrund. Ved et par af de seneste bispevalg, Odense og Viborg blev det rigtignok de organisationserfarne, der vandt, men om man deraf kan udlede, at Aarhus Stift derfor har andre forventninger til deres biskop, vil nok være for meget sagt.

Alligevel kan der i valgresultatet godt ligge en forventning til den ny biskop i retning af, at biskoppen på en gang skal være den, der indadtil inspirerer og støtter menighederne og præsterne i stiftet og udadtil markerer sig og er tydelig i samfund og offentlighed. Og der kan ligge et ønske om at se, om ikke en ”åndelig vejleder”, så dog noget i den retning og ikke en virksomhedsleder.

Hvorvidt dagens valgresultat vil få betydning for den kirkelige debat herhjemme, kan man jo kun håbe på. Henrik Wigh-Poulsen er kendt som en god og klarttænkende debattør, så mon ikke vi vil komme til at se og høre ham bidrage og udfordre både det kirkelige og det ikke-kirkelige Danmark.