- Tag fat i Gud!

Hånd, gribe, tage fat, række ud Foto: ThinkFoto.dk

Gud har givet os en meget personlig coach i Helligånden lær at lytte til ham, opfordrer frikirkepræst Jürgen Galonska

Vi lever i en udfordrende og spændende tid. Den verdensomspændende økonomiske krise er ikke overstået endnu, jordskælv lægger hele byer i ruiner, og en vulkan langt væk på Island formår at aflyse al flytrafik i Europa i flere dage. Bare for at nævne nogle af de ting, som påvirker os.

Hvis det ikke er gået op for os endnu, så lever vi i en global verden, og vi må konstatere, at tingene hænger sammen. Vores dagligdag er præget af den globale virkelighed. Det kan blive alt for uoverskueligt og for komplekst, hvis man hele tiden skal forholde sig til den store verden. En verden fuld af muligheder, men også af udfordringer.

Hvordan kan vi navigere vores skib gennem det store hav af muligheder, men også gennem storme og farer - store som små? Her er lige et par tanker til refleksion:

Gud har styr på historien og skriver den
Når vi bliver rastløse og engang imellem frygter, hvad fremtiden eventuelt vil bringe, så er det godt at huske, at Gud selv har skabt denne jord, og at han har en plan med os mennesker og vores planet. Der findes hverken tilfældigheder, at tingene glider ud af Guds hånd eller andre svipsere, som gør, at tingene kommer ud af hans kontrol.

Nej, Gud sidder på tronen, og hans idéer og visioner for denne klode vil gå i opfyldelse. Det er godt at vide, at kaptajnen ikke bare forlader skibet og lader os sejle vores egen sø, men at han bliver og styrer skibet gennem det oprørte hav.

Ægte forandring starter indefra
Vi kan alle se, at der i vores eget liv og i vores samfund er udfordringer nok, som vi skal tage fat på. Vi har en tendens til at behandle symptomer i stedet for at behandle årsagerne. Dvs. at vi ofte ikke løser vores problemer, men kun skubber dem foran os eller pynter på facaderne.

Vi kan ikke blive ved med at så radiser og forvente, at det en dag giver en høst af kartofler. Hvis vi vil høste kartofler, må vi lægge kartofler i jorden og ikke radiser. Ægte forandring begynder indefra.

Gud siger gennem profeten Ezekiel i Det Gamle Testamente (kap. 36,26-28): Jeg vil forandre jer indefra ved at give jer et helt nyt hjerte, der længes efter at gøre det rigtige, og en ny ånd i jeres indre, så I lærer at tænke på en helt ny måde. Jeg vil tage jeres gamle og stædige stenhjerte ud og give jer et nyt og lydigt hjerte. Jeg vil give jer min Ånd, så I adlyder mine love og gør, hvad jeg befaler jer. 

Det er et fantastisk tilbud fra Guds side. Endelig en mulighed for virkelig forandring. Tænk f.eks., at en skattesnyder begynder at tænke anderledes og begynder at leve anderledes. Tænk, at en løgner får lyst til at sige sandheden og leve autentisk. Det vil forandre hele hans verden.

Virkelig forandring begynder i os selv, og Gud har skabt en mulighed for, at det kan lade sig gøre. Vi er ikke længere bare et offer for omstændighederne, men vi har et valg.

Gud vil lede os personligt
Jesus sagde, at han vil sende os Helligånden til at vejlede os, når han selv igen sidder ved Guds højre hånd på tronen. Tænk, at Gud giver os en meget personlig coach. Jesus siger følgende om Helligånden i Johannesevangeliet (kap. 14,25): Han vil vejlede jer i alle ting og minde jer om alle de ting, jeg (JESUS) har sagt til jer. Kan man få det bedre? Gud selv vil vejlede os i alle livets spørgsmål. Vi må lære at lytte til vejlederen. Vejledning bygger på god gensidig kommunikation, ellers er den umulig. Tænk, at Gud personligt vil vejlede dig. Det ser jeg som en af de mest fantastiske og beroligende løfter, Gud har givet os.

At lytte til vejlederen og træffe de rette valg krydrer vores liv med spænding og oplevelser, som vi aldrig selv kunne planlægge. Gud er en god Gud og har gode planer for vores liv. '

At leve som kristen i det 21. århundrede og i et samfund som vores er en spændende udfordring. Det var aldrig tænkt sådan, at vi skulle klare os uden Gud. Tag fat i ham, han venter på dig!

God Store Bededag!

Jürgen Galonska er præst i Citykirken i Århus og kommentarskribent ved kristendom.dk.