Thranholm: Maria har lært mig, hvad det vil sige at være kvinde

"Da Jesus hænger på korset, siger han til disciplen Johannes om Maria: 'Dér er din mor.' Den katolske tradition fortolker det sådan, at Maria fra da bliver alle troendes moder og kirkens moder," skriver teolog og debattør Iben Thranholm. Foto: Bjarke Ørsted/

Guds moder har lært mig, at en modtagende og ydmyg attitude ikke er tegn på svaghed, men styrke, skriver katolik og debattør Iben Thranholm

Da jeg konverterede til den katolske kirke, skulle jeg pludselig til at forholde mig til ikke kun at have en far i himlen, men også en mor.

Jeg må indrømme, at jeg stod noget famlende over for det feminine aspekt i den kristne tro. Som protestant og teologistuderende havde jeg ganske vist været omringet af kvindelige præster og kvindelige medstuderende, men de mest betydningsfulde protestantiske teologer er mænd.

Deres teologi står alene i Faderens og Sønnens navn. Selvom Luther var glad for Maria og skrev hymner til hende, så er det moderlige aspekt i luthersk teologi gledet helt ud.

LÆS OGSÅ: "Jomfru Maria er svaret på den moderne feminists bønner"

Og det er en skam, for hvad Maria tilfører kristendommen, lærer os ikke bare, hvad det vil sige at tro, men faktum er også, at hun er himlens og englenes dronning.

Før min konversion begrænsede mit forhold til Jomfru Maria sig til juleaften. Jeg havde kun ét billede af hende. Det er malet på loftet af det lange skib i Viborg Domkirke, som er udsmykket med Joakim Skovgaards kalkmalerier, og hvor jeg kom som barn.

Juleaften lænede jeg altid nakken helt tilbage på stoleryggen for at betragte Maria, der højt oppe i loftet over mig lå i rød kjole med glorie om hovedet ved siden af krybben i stalden. Resten af kirkeåret blev der ikke talt om hende.

Da jeg blev katolik, dukkede hun op overalt, og jeg indså, at jeg blev nødt til at udvide mit forhold til hende. Maria er ikke bare en pædagogisk idé, men en person ligesom Faderen, Sønnen og Helligånden. Og med personer er det jo sådan, at man kan lære dem at kende.

Jeg besøgte derfor de pilgrimssteder, hvor Maria havde åbenbaret sig for mennesker, som for eksempel Medjugorje i Bosnien. Her har Maria siden 1984 vist sig for tre seere og givet dem budskaber om Guds kærlighed og givet vejledning i bøn og omvendelse.

LÆS OGSÅ: Fem jomfru Maria-valfartssteder

Men også Kapellet for den Mirakuløse Medalje i Rue du Bac i Paris, hvor Maria viste sig for den unge nonne Cathrine Labouré i 1830 blev et sted, som banede vejen for mit eget møde med hende.

Jeg fik lært at bede rosenkransen, som ikke er en bøn til Maria, men en bøn, hvor man beder om Marias forbøn og sammen med hende mediterer over hendes Jesu liv, død og opstandelse. Det var særligt dette bønsfællesskab med Maria, som gjorde at jeg blev fortrolig med hende. Både som mor og som kvinde.

Da Jesus hænger på korset, siger han til disciplen Johannes om Maria: Dér er din mor. Den katolske tradition fortolker det sådan, at Maria fra da bliver alle troendes moder og kirkens moder.

Ja, kirken opfattes en moder og Maria er det første tabernakel, fordi hun har båret Jesus i sit moderliv. Som katolik kan man derfor ikke skille Maria og kirken ad.

Maria, også kaldet Guds moder, fletter på den måde det menneskelige og det guddommelige sammen. Hun viser mig vejen til sin søn, Jesus. Maria ønsker, at jeg gennem mit forhold til hende bliver tættere knyttet til hendes søn, Jesus.

Omvendt vil Jesus, at jeg holder mig tæt til hans mor. Han ved, hvor meget en moders omsorg og beskyttelse betyder, når man bevæger sig ud på troens vej. Kristendommen er et familiefællesskab og ingen familie kan fungere uden en mor.

Maria har også lært hvad mig hvad det vil sige at være kvinde. Jeg er født i slipstrømmen af kvindefrigørelsen og derfor blev jeg opdraget mere som mand end kvinde. Jeg lærte, at det vigtigste var være uafhængig af en mand.

De betød ikke, at min generations kvinder blev mere kvindelige, men snarere maskuline og fremmedgjorte over for vores femininitet. Her er Maria også kommet mig til hjælp, for gennem hende er jeg kommet i kontakt med min femininitet. Hun har lært mig at det at favne, at have en modtagende og ydmyg attitude ikke er tegn på svaghed, men styrke.

Maria vælger at overgive sig til Gud, da englen kommer og fortæller hende at hun skal føde Guds søn. Maria vælger at sige det ske mig efter din vilje. Hun giver slip selvkontrollen og lader sit liv forme efter Guds ord og bliver derfor en livgivende kilde.

Det er essensen af femininitet. Det er denne totale modtagelighed over for Guds kraft, som gør Maria til den stærkeste kvinde, jeg kender.
Men Marias kvindelighed rummer mere end den blide moder, for hun er på en måde også kriger.

Hun er i forreste frontlinje for beskytte sine børn mod Satans ondskab og i flere af det 20. århundredes mange Maria-åbenbaringer giver hun barske beskeder og løfter sløret for politiske katastrofer.

LÆS OGSÅ: Nonne: Maria er et billede på, hvad Gud har ment med sin skabning

I Fatima-åbenbaringen i Portugal i 1917 viser hun tre børn helvede som en realitet efter døden og forudsiger blandt andet, hvordan Rusland vil blive ødelagt af bolsjevismen og hvordan ateismen vil sprede sig til resten af verden, hvis ikke folk omvender sig og Rusland konsekreres til hende.

Pave Johannes Paul II tog Marias budskab fra Fatima så alvorligt, at han konsekrerede Rusland til hende i 1984. Blot 5 år efter faldt Berlinmuren.

Maria er med i de store historiske omvæltninger. Johannes' Åbenbaring fortæller også, at det er Maria, der ved tidernes ende skal udkæmpe de sidste store slag mod den gamle slange og knuse dens hoved. Marias rolle i frelseshistorien er endnu ikke slut, og jeg er langt fra færdig med at lære hende at kende.

Iben Thranholm er katolik, teolog, journalist og debattør.