"Uden Ånden, ingen menighed"

Enhver, der har modtaget uselvisk kærlighed eller fået lov at elske andre uden egoismens grimme bismag, har fundet Åndens frugt, skriver freelancepræst Poul A. Beck. Foto: Privatfoto

Pinsen er Helligåndens fest. Freelancepræst og åndelig vejleder Poul A. Beck fortæller om Helligåndens betydning

Helligånden er på ethvert sted og fylder alle ting, sådan hedder det i en gammel bøn. Og sandt er det, at helt fra begyndelsen svævede Guds Ånd over vandene (1 Mos. 1,2). Og den dag i dag kan vi intet sted tage hen og komme væk fra Guds Ånd. Farer vi til himmels, er han der, styrter vi i dødsrigets dyb, finder Guds Ånd os også der. Intet sted kan vi være, og være uden Guds Ånd (Sl. 139, 7-12). Gud er allestedsnærværende ved sin Ånd. Intet sted er uden Ånden. Uden Ånden er ingen steder.

Helligånden er livgiver
Vi mødte Helligånden første gang, allerede da vi fik livet. Gud blæste sin Ånd i os, så vi blev levende væsner, og vi åndede for første gang. Ja, uden Guds Ånd er vi slet ikke i live (Sl. 104,29-30). Hver gang vi ånder ind og ånder ud, kan vi på ny blive opmærksomme på Guds vedvarende væren i os. For i Ham Lever, Ånder og Er vi, fortæller Paulus os (Ap.G. 17, 28).

Læs også: Helligånden

Og i den dybere betydning - hvor livet liver op, hvor tilværelsen får farve og glød, så vi ikke bare overlever, men virkelig lever - der møder vi på ny Ånden som Livgiver. Helligånden gør levende, siger både Jesus (Joh. 6,63) og Paulus (2 Kor. 3,6). Intet levende er uden Ånden. Uden Ånden var ingen i live.

Guds kærlighed er ikke billig erotik
Vi møder også Helligåndens frugt utallige gange i vores liv. Åndens frugt (i ental) er kærlighed. Og kærligheden beskrives nærmere som glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse (Gal. 5,22).

Denne gudgivne kærlighed, forskellig fra forelskelse og billig erotik, møder vi nok oftere, end vi skønner på det. Der findes nemlig ikke to slags kærlighed, dels en menneskelig, dels en guddommelig. Al kærlighed stammer i sidste ende fra Helligånden (1. Joh. 4,7-8). Ingen kærlighed er uden Ånden. Uden Ånden var der ingen kærlighed.

Læs også: Kristendom.dk's tema om Pinse

Enhver, der har modtaget uselvisk kærlighed eller fået lov at elske andre uden egoismens grimme bismag, har fundet Åndens frugt. Rigtig mange af vore menneskelige relationer - for eksempel forældre og bedsteforældre, der elsker deres børn og børnebørn, eller ægtefæller, der trofast holder sammen - er gennemsyret af Åndens frugt: Kærlighed.

Denne oprigtige sande kærlighed møder vi både i kirken og uden for kirken. I menighedens nære fællesskab og der hvor mennesker slet ikke er afklaret i forhold til Gud. Ånden virker jo på ethvert sted. Guds Ånds virke er langt, langt større end kirken.

Helligånden giver meget forskellige gaver
Helligånden arbejder igen i os ved overgangen til kristentro og indgangen til Guds menighed. Helligånden giver os troen på, at Jesus er vores Herre (1 Kor. 12,3), og vi døbes alle med én Ånd til at være ét. Så vi uden smålig skelen til vores tidligere liv eller etniske herkomst sættes sammen til ét legeme, ét fællesskab (1 Kor. 12,13).

Her giver Ånden os meget forskellige gaver af hans nåde nådegaver for eksempel tungetale eller ledelse; helbredelse eller omsorg; profet eller hjælper; forkynder eller administrator; lærer eller ja gaverne er mange, men Ånden er én. Den skænker - til fælles gavn - hver enkelt af os de gaver, som Ånden ser, at der er behov for til menighedens opbyggelse. Guds menighed findes, fordi Helligånden har inviteret os til at være med i fællesskabet og udruster os, så fællesskabet kan opbygges. Ingen Guds menighed er uden Ånden. Uden Ånden var der ingen menighed.

Læs også: Pinsen er Helligåndens højtid

Herfra sendes vi også af Ånden til verden for der at møde dem, som Ånden allerede er nær og virksom i med blandt andet Liv og Kærlighed.

Vi sendes med de glædelige nyheder om Jesu Kristi fødsel: Han kom som én af os, opstod fra de døde og kommer i kraft og herlighed for at forløse, frelse og genskabe alt det skabte til Gud Faders større ære.

Glædelig pinse.

Poul A. Beck er freelancepræst, åndeligvejleder og panelist ved kristendom.dk. Se mere på aandeligvejledning.dk.