"Vi kan erfare Guds kærlighed gennem kristen mindfulness"

Hvis man som kristen bliver opmærksom på, at Gud er til stede i vores liv, uagtet hvordan det går, så kan det opleves som en befrielse, skriver sognepræst Anni Albæk. Foto: Jonas Holmriis.

I kristen mindfulness bliver du opmærksom på den nærværende Gud, der elsker dig, skriver sognepræst Anni Albæk

Nonnen kigger strengt på os og lader os forstå, at vi skal fokusere. Jeg sidder i en lille indisk by, hvor jeg har kastet mig ud i et ugelangt kursus i buddhistisk meditation.

Vi sidder time efter time i stilhed og prøver at fokusere vores mange tanker. Og midt i tankemylderets forsagelse oplever jeg, hvorfor jeg er kristen.

LÆS OGSÅ:
"Meditation er at lade sig fylde af Gud"

Mindfulness er for hele folket
Helt enkelt betyder mindful at være opmærksom, og det er netop dette, man forsøger at være, opmærksomt tilstede i nuet. Målet for mindfulness er som oftest at mindske stress og angst gennem en fokusering på åndedrættet.

Man skal forsøge at lade fortid og fremtid ligge og kun være til stede lige nu og her. Alle forstyrrende tanker skal man lade fare, og dette skulle give en indre ro, der vil føre til et liv uden stress.

Oprindeligt stammer mindfulness fra buddhismen og er med tiden kommet til Europa, hvor det er blevet adopteret af både virksomhedsledere og psykologer. Mindfulness er med andre ord blevet for folket.

Kan man gøre mindfulness kristent?
Spørgsmål er, om der findes kristen mindfulness? Mindfulness er en form for meditation, og netop meditation har været kendt i kirkens historie i mange år.

Det drejer sig om at søge midten for ens liv nemlig at søge Gud. Gud er i kristendommen en Gud, der henvender sig til sin skabning gennem sin søn Jesus Kristus. Sagt med andre ord, så vil Gud tæt på os og vil have, at vi skal vide, vi er tæt på Ham. Gud elsker det, han har skabt, og det er netop den kærlighed, han gerne vil have, vi skal vide os en del af.

Kærligheden er det, der gør livet til andet end automatik og instinkter, og det er den kærlighed Guds kærlighed man i kristen meditation søger.

Guds kærlighed omfavner ethvert menneske til hver en tid. Men midt i et liv med jag, larm og opgaver kan det være vanskeligt at mærke. Og i et hoved fyldt med tanker, beregninger og analyser kan det være svært at høre, at Gud siger, han elsker os.

Når man mediterer, sidder man i den stilhed, der skal til for at kunne mærke og høre Gud, uden at man dog skal forvente et mirakel. For meditation er blot at skærpe sine sanser mod noget, der allerede er, og ikke mod noget, vi skal præstere.

Kristen mindfulness er at blive opmærksom på den kærlighed, der til alle tider og for alle mennesker er omkring os. Der ligger en ubekymrethed i kristen mindfulness, idet vi ikke skal yde eller anstrenge os for at nå til Gud. Gud er allerede til stede i vores liv, vi skal blot stole på, at det er sandt.

Vi lever i verden, hvor mange føler et krav om at skabe sin verden, sit liv og sine drømme. Illusioner som, at man kan blive alt, man drømmer om, hersker overalt, og det giver mange skuffende oplevelser, da drømme til tider overstiger evner. Og man ender som menneske med at dumpe i det selvsamme projektliv, vi så brændende ønsker at få topkarakterer i.

Mindfulness og næstekærlighed hænger sammen
Hvis man som kristen bliver opmærksom på, at Gud er til stede i vores liv, uagtet hvordan det går, så kan det opleves som en befrielse. Guds kærlighed er Guds fulde accept af mennesket som det er, og en fuldstændig overgivelse til vores afhængighed af Gud.

I kristen mindfulness bliver du opmærksom på den nærværende Gud, der elsker dig. Og da kan får man øje på menneskers forbundethed. Ikke et eneste menneske er skabt uden for Guds kærlighed. Det er næstekærlighed!

Når vi opdager vores forbundethed gennem den skabende og virkende Gud i verden, da får vi fokus på det menneske, der ikke bare har brug for hjælp, men som har krav på det, fordi vi ikke er så forskellige endda. Og derfor er jeg kristen.

Anni Albæk
Præst i Møllevangskirken i Aarhus