Eberhard Jüngels teologi del 1

Vor menneskelighed er defineret gennem Jesus

Korset er afgørende i Jüngels teologi. Gud omformer menneskeheden gennem Jesu person på korset og bestemmer, hvordan vi tænker om Gud. Og det vil igen sige, at Jesu tanker om Gud kommer fra en historisk begivenhed. Vi erfarer Guds død på korset. Foto: Scanpix Foto: Iris

Indføring: Ifølge den tyske teolog Eberhard Jüngel definerer Jesus os som mennesker. Ser vi, siger Jüngel, på Jesu liv, kan vi konkludere, at det er sandt menneskeligt at kæmpe for retfærdighed

Eberhard Jüngel blev født i Magdeburg 5. december 1934 og er en vigtig stemme i kontinental teologi. Han er i dag professor ved Tübingen Universitet.

Han har leveret indsigtsfulde bidrag til studiet af Det Nye Testamente, klassisk teologi, Luther, religionsfilosofi og sprogteori og er undervist og inspireret af Karl Bath, Rudolf Bultman og Ernst Fuchs.

Han ønsker i sin tænkning at overvinde det absolutte gudsbegreb, som mange steder i dag har bevirket, at Gud regnes for utænkelig.
 
Vejen er en forening af to af tidens vigtige teologiske retninger, Karl Barths argument om, at Guds åbenbaring er vejen til at kende Ham og Rudolf Bultmanns og Ernst Fuchs' tænkning, hvor kontakt med Gud kun kan ske gennem menneskets forståelse af sig selv. 

Jesus er vor eneste kilde til tro

Eberhard Jüngel insisterer på, at Guds åbenbaring i Jesus har leveret en række af sandheder til menneskeheden, for alle mennesker og til alle tider. Jüngel taler om et skelsættende indbrud i menneskets historie af Gud gennem Jesus fra Nazaret.

At Gud har gjort den historiske Jesus til Kristus forstår vi deraf, at Gud har opvækket Jesus fra de døde. Menneskehedens livsmening skal søges i Jesu natur.

Jesus bestemmer over enhvers menneskelighed. Med andre ord: Vor menneskelighed er defineret gennem Jesus som Gud, der er trængt ind i verden fra Universet. Hvis vi vil vide, hvordan vi skal opføre os, er Jesus den primære kilde til en sådan viden.
 
Ser vi, siger Jüngel, på Jesu liv, kan vi konkludere, at det er sandt menneskeligt at kæmpe for retfærdighed. Vi kender altså kun Gud som åbenbaring. Gud åbenbarer sig i Jesus og Jesus åbenbarer Gud i sine lignelser, kaldet kerygma-forkyndelse.

Således er Jesus den eneste kilde til tro. Gud bliver fattelig for mennesket i evangeliet om Jesu fødsel. Jüngel understreger, at Gud, skønt han bor i et utilgængeligt lys, går ind i en menneskelig eksistens og dennes død, og om denne menneskelige eksistens skriver Luk. 7,34: Og menneskesønnen er kommet, han både spiser og drikker, og I siger: Se hvilken frådser og dranker, ven med toldere og syndere.

Vi erfarer Guds død på korset

Korset er afgørende i Jüngels teologi. Gud omformer menneskeheden gennem Jesu person på korset og bestemmer, hvordan vi tænker om Gud. Og det vil igen sige, at Jesu tanker om Gud kommer fra en historisk begivenhed. Vi erfarer Guds død på korset.

Vi kan forklare en lidende Gud. Jesu lidelse på korset er Gud som lidende uden at Gud forsvinder. Korset er vor primære kilde til viden om, hvad Gud er. Og fordi det er Gud, der lider, kan Jesu genopstandelse blive til liv . Gud er enheden af liv og død til livets fordel.

Gud overvinder døden ved at tage den på sig. Dermed er døden blevet en del af Guds væren. For Jüngel bliver omdrejningspunktet for Gud som enheden af liv og død til livets fordel at finde i kærligheden. Derfor er sætningen, Gud er kærlighed, 1. Joh. 4,16, nøglen til forståelsen af Gud som dødens overmagt, som den kærlighed der ikke flygter fra eller vender sig bort fra døden, men udholder og tager den på sig.

Døden er nok afslutningen på menneskets livshistorie, men ikke på dets gudsforhold. Gud har i Jesus Kristus tålt synderes død, for at synderen gennem hans død er blevet retfærdiggjort, helliget til evigt liv. Og idet Gud selv tog korset på sig, åbenbarede han sig som en tålmodig Gud.

Læs næste del af introduktionen til Eberhard Jüngels teologiske tænkning i næste uge.