Teologiske stridigheder

Indholdsfortegnelse

1. Introduktion

Stained-glass window in Catholic temple.

Fem teologiske stridigheder, der splittede kirken

Når kirkens teologer og lærde har diskuteret kirkens lære har bølgerne ofte gået højt. Læs om fem...

2. Tidlige stridigheder

2. 1. Gnostiske stridigheder

2. 2. Kristologiske stridigheder

2. 3. Filioque-striden

3. Strid om dogmer

3. 1. Opstandelse

3. 2. Bibelfortolkning

4. Ritualer

4. 1. Nadver

5. Stridigheder i folkekirken

5. 1. Stat og kirke

Skal staten understøtte kirken?

Det hedder i Grundloven, at den danske stat understøtter den evangelisk-lutherske folkekirke. Denne ordning har fungeret i 150 år, men er den rimelig i dag, hvor det danske samfund er præget af forskellige religiøse tilhørsforhold, og tilslutningen til folkekirken er dalende?

5. 2. Vielse af homoseksuelle

Flertallet af biskopperne er imod vielse af homoseksuelle par i folkekirken. Men hvad ligger der bag det nej? Og omvendt - hvordan kan man som teolog sige ja til homoseksuelle vielser, når det tilsyneladende er imod Bibelens ord om, at mennesker er skabt til at leve sammen som mand og kvinde?

5. 3. Vielse af fraskilte

bryllup,

Kirkelig vielse af fraskilte argumenterne for og imod

5. 4. Flere veje til Gud?

5. 5. Findes Gud?

Thorkild Grosbøll, præst i

Grosbøll: Jeg tror ikke på sådan noget sludder

Thorkild Grosbøll holdt afskedsgudstjeneste i går. Nu vil han så blandt andet til at skrive bøger igen. ...

Grosbøll: Jeg har ikke ændret holdning

5. 6. "Herren" i velsignelsen

5. 7. Læresager

Kan man fyre en præst?

Hvis en præst skal fyres for at være i strid med kirkens lære, skal der rejses en såkaldt læresag imod ham.

For nylig har det skabt debat, at nogle præster samt en biskop har udtalt, at der er andre veje til Gud end Jesus Kristus. Nogle har efterfølgende krævet præsterne fyret på grund af deres holdninger.

Find ud af hvordan en læresag foregår og læs om de mest kendte læresager i Folkekirken.

6. Læs mere