Teologiske strømninger

Indholdsfortegnelse

Strømninger i de seneste 100 års teologi

I teologien er der en række teoretiske strømninger, som igennem tiden er opstået og forgået, og har fungeret i et vekselvirkende forhold. Der har sjældent været tale om egentlige bevægelser med medlemmer og manifester, men snarere om fremkomsten af bestemte tanker på bestemte tidspunkter – og udfoldet på vidt forskellig måde.

Alligevel har fænomenerne været ensartede nok til at man på behørig afstand har kunnet konstatere bevægelsen fra ét teologisk standpunkt til et nyt, som derfra er blevet en fast teologihistorisk term.

Indtil Oplysningstiden var der ofte kun én dominerende strømning ad gangen, som var blåstemplet af magthaverne. Først efterhånden som kirkens magt formindskedes og religionsfriheden øgedes, blev der friere spil for afvigende tanker blandt de autoriserede, og udviklingen går nu tilsvarende væsentligt hurtigere, hvorfor billedet er blevet mere uoverskueligt.

Denne serie af artikler giver en kort indføring i de væsentligste strømninger i de sidste 100 års teologi.