Debat

"Tiden er inde til at hjælpe forfulgte kristne"

"Jeg håber, at præster i andre stifter vil lave lignende arrangementer. For her er et emne, der er langt vigtigere for kirken at tage op end de politiske kæpheste, vi ellers måtte få lyst til at ride," mener præst Katrine Winkel Holm. Foto: Rasmus Birkerod, Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix og Leif Tuxen.

Kristendommen er ved at uddø, der hvor den opstod, skriver redaktionschef Klaus Wivel, der sammen med præsterne Poul Joachim Stender og Katrine Winkel Holm har en paneldrøftelse på støttedagen for forfulgte kristne på lørdag. Her fortæller de om deres syn på forfulgte kristne

Stender: Politikerne vender det blinde øje til forfølgelserne

Den første kristendomsforfølgelse fandt sted, da Herodes den Store år seks eller syv efter Kristus forsøgte at få Jesusbarnet dræbt i Betlehem. I år 614 massekrerede perserne tusindvis af kristne i Israel.

Sådan har terrorangreb på terrorangreb fulgt kristendommens historie med masser af eksempler i nyere tid. Blandt andet det armenske folkedrab. Det er ufatteligt at forfølgelsen ikke kan få ende. På trods af FN og EU og internationale konventioner er kristne stadig de troende, der forfølges mest i verden.

Det er muligt at stoppe disse forfølgelser ved at lægge pres på de lande, hvor det foregår. Handelsblokader er et af midlerne. Et andet middel er krav om fysisk beskyttelse af kristne kirker, ligesom Danmark beskytter synagogen i Krystalgade.

Et tredje middel er hårdere straffe for de, der generer og dræber kristne. Men intet sker, fordi mange lande politisk vender det blinde øje til forfølgelserne. Dels fordi angrebene som regel udgår fra muslimer, og man frygter at fokus på forfølgelsen vil puste til racisme. I særlig grad er venstrefløjen i dansk politik tavs.

Dels fordi krav til lande med kristendomsforfølgelse kan ødelægge handelsforbindelser og diplomatiske forbindelser. Men tiden er inde til at hjælpe de forfulgte kristne. Ikke kun med bibler tøj og mad. Men også politisk. Og derfor er arrangementet i Ringsted et råb om hjælp. En protest. En appel. Et forsøg på at få såvel politikere som befolkning til at se det, de ser, men ikke vil se. Men samtidig er arrangementet også forbøn for de forfulgte kristne. Derfor afsluttes det med en gudstjeneste.

Poul Joachim Stender er sognepræst og forfatter.

Wivel: Kristendommen er ved at uddø, der hvor den opstod

Kristne hører blandt de mest forfulgte grupper på kloden, og i de arabiske lande - det område, jeg har interesseret mig for - går det stærkt i disse år. Se på lande som Irak og Syrien, der begge har været martret af borgerkrige. Kristne har her udvandret og flygtet i langt større grad end nogen anden gruppe fra området, måske fraset yazidierne.

I Syrien var der i 2011 otte procent kristne. I 2019 menes tallet at være nede på under tre procent. I Irak er det endnu værre. I 2003 var der fire procent kristne. I dag nærmer antallet sig en halv procent. I den del af kloden, hvor kristendommen er opstået, er den ved at uddø.

Hvorfor? Det vil paneldebatten i Ringsted sætte fokus på. Mødet vil også kaste lys over, hvorfor emnet er så vanskeligt at tale om. For mit vedkommende handler det ikke at vise medfølelse med trosfæller i nød. Jeg er ikke kristen. Det handler om simpel medmenneskelighed.

Klaus Wivel er redaktionschef og forfatter.

Holm: Vi må oplyse om og støtte vores forfulgte trosfæller

Ledende personer i folkekirken er stigende grad begyndt at engagere kirken politisk. Tag for eksempel migrantkrisen i 2015. Dengang opfordrede biskop Marianne Christiansen præster til at holde forbønsgudstjenester for migranterne på landevejene. Eller tag for eksempel domprovst Anders Gadegaard, der mener, det er en kristen pligt at bruge prædikestolen til politisk agitation.

Og tag så den påfaldende ligegyldighed, som fra samme side vises over for forfulgte kristne og ikke mindst for den reelle baggrund for truslerne imod dem. Det er ellers en velkendt sagt, at blandt de kræfter, der truer forfulgte kristne, er de islamiske mørkemænd, der med inspiration fra Koranen også herhjemme truer kristne konvertitter.

For at skabe opmærksomhed om dette problem, inviterer vi på lørdag til støttedag for forfulgte kristne i Ringsted Sognegård. For mig er det vigtigt, at det er et folkekirkeligt arrangement. At vi som kristne påtager os at oplyse om sagen og støtte vores forfulgte trosfæller.

Jeg håber, at præster i andre stifter vil lave lignende arrangementer. For her er et emne, der er langt vigtigere for kirken at tage op end de politiske kæpheste, vi ellers måtte få lyst til at ride.

Katrine Winkel Holm er sognepræst i Borup.

Foto: Leif Tuxen.
Foto: Rasmus Birkerod.
Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix.