Troens hovedpersoner

Indholdsfortegnelse

Store personligheder har præget kristendommens udvikling. Læs i dette tema om Stefanus, Paulus, Desmond Tutu, Peder Palladius, Karl Barth og mange flere, der alle har spillet en stor rolle i udformningen af nutidens kristendom.

Hvem har præget kristendommens historie?
Hvad stod de for?
Hvorfor risikerede martyrerne livet for deres tro?

1. Personer på Bibelens tid

2. Personer i oldkirken

3. Personer i middelalderen

4. Reformationens hovedpersoner

Martin Luther (1483-1546)

Biografi

Luther var den centrale person i opgøret med det katolske pavedømme. Han mente, at mennesket ikke...

5. Salmedigtere

6. Store ledere

7. Store tænkere og teologer

8. Nutidens kirkeledere

9. Martyrer i oldkirken

10. Martyrer i nyere tid

11. Flere hovedpersoner