John Wesley (1703-1791)

John Wesley

John Wesley ønskede at forny den engelske statskirke (Church of England), men endte med at give startskuddet til en helt ny kirke. Hans metodiske og disciplinerede liv gav ham øgenavnet 'metodist', et navn han tog til sig og gav videre.

John Wesley var søn af en præst i den engelske kirke. Men det blev frem for alt moderen Susanna Wesley, der med sin strenge opdragelse satte sit præg på ham. Hun forestod den boglige såvel som den religiøse opdragelse af drengen, der var blandt de yngre i en søskendefolk på 17. Senere i livet vendte John Wesley alle større beslutninger med moderen indtil hun døde.

Han blev uddannet i teologi på Oxford Universitet og blev 1729 ansat som Fellow, dvs. lektor eller underviser i teologi. Det var på den tid han fik øgenavnet metodist, fordi han stiftede en hellig klub, hvor medlemmerne metodisk læste Bibelen, bad sammen og iværksatte socialt hjælpearbejde.

I 1738 efter en periode på tre år som missionær i Georgia i Nordamerika vendte han desillusioneret hjem. Gennem samtaler med især herrnhuterpræsten Peter Böhler blev han ledt frem til en mere levende tro. Indtil da troede han, at det var nødvendigt at leve et fromt liv i for at blive frelst. Det havde gjort ham frygtsom og indadvendt.

Men den afgørende begivenhed i Wesleys liv skete dog ved et møde i Aldersgate Street i London i 1738. Der var en, som læste op af Luthers fortale til Romerbrevet og da han hørte om den forvandling, som Gud virker i hjertet ved troen på Kristus, følte han sit hjerte "så forunderligt varmt". Han skriver i sin dagbog: "Jeg følte, at jeg stolede på Kristus, på Kristus alene til min frelse, og jeg fik givet en vished, at han havde taget mine synder bort, ja netop mine, og havde frelst mig fra syndens og dødens lov."

Efter nogen tid begyndte John Wesley at prædike for Englands fattige befolkning. I de første år oplevede han mange forfølgelser, men efterhånden sluttede flere og flere sig til metodisterne. I den ene halvdel af året virkede Wesley i London, mens han i sommerhalvåret red England, Wales og Irland tyndt for at udbrede det kristne budskab. Dette program fortsatte han med indtil få år før sin død. Resultatet blev, at der oprettedes metodistkapeller (en slags missionshuse) overalt i England, som endnu i dag præger de engelske byer.

En stor organisator
John Wesley var en organisator og alle metodister blev organiseret i klasser, dvs. cellegrupper. De mødtes engang om ugen til bøn, bibellæsning, sang og indsamling. Mange menneskers liv fik en ny retning og historikere anser den metodistiske vækkelse for at være en ikke uvæsentlig årsag til, at England ikke blev kastet ud i en blodig revolution som i Frankrig. Senere blev mange klasseledere førende skikkelser i arbejderbevægelsen i industrialismens England.

John Wesley var et barn af oplysningstiden og lagde stor vægt på undervisning. Mange af hans lægprædikanter var særdeles velbevandrede ikke alene i Bibelen men også i samtidens og i den klassiske litteratur på grund af Wesley. Han lod sig inspirere ikke alene af protestantismens bannerførere, men af både katolsk og ortodoks kristendom.

Kendetegnende for Wesley var, at frelsen ikke alene gjaldt sjælen, men hele mennesket. I sit liv og i den kirke, som blev frugten af hans indsats er det personlige gudsforhold gået hånd i hånd med en aktiv indsats for de svagest stillede i samfundet. Man kan sige, at Wesley ønskede at pege på "Guds muligheder" med et menneske.

Bagsiden af indsatsen var at de mennesker, som ikke kunne leve op til forventningerne hurtigt forlod metodisterne igen. Ved hans død i 1791 var der omkring 70.000 metodister i England og 40.000 i USA.

John Wesley havde ikke til hensigt at bryde med Church of England, som han ville reformere indefra. Men efter hans død udskilte metodisterne sig fra moderkirken og blev et selvstændigt kirkesamfund. Moderkirken var nok heller ikke uinteresseret i at slippe af med de ivrige metodister. Siden har der været mange forsøg på at genforene de to kirker. Senest ved en fælleserklæring, som blev indgået i 2003 mellem Metodistkirken i England og Church of England.

I forbindelse med den amerikanske løsrivelse fra England tillod John Wesley i 1784, at den amerikanske metodisme blev organiseret i det, som i dag er United Methodist Church. Den danske Metodistkirke er udsprunget af og fortsat en del af denne kirke.

Der er i dag metodistkirker i stort set alle lande. Der er i dag omkring 74 mio. tilhængere fordelt på stort set alle nationer. Metodisterne startede et arbejde i Danmark i 1858. I dag er der omkring 2000 metodister i Danmark. Fælles for dem alle er, at de anerkender John Wesley som deres kirkefader.