Josef

Josef ses her på en ikon med sin lille stedsøn Jesus på skødet.

Den fåmælte tømrer fra Nazaret har i evangelierne altid stået i skyggen af sin hustru Maria og sin stedsøn Jesus

Josef var en helt almindelig tømrer fra Nazaret, som var forlovet med en ung jomfru ved navn Maria. Den eneste grund til, at han endnu bliver husket, er, at hans forlovede blev mor til selveste Jesus.

Josef fremstår som en meget tavs mand i evangelierne. Vi hører nemlig ikke en eneste gang om, at han siger noget. Til gengæld var han en handlingens mand.

En uforudset graviditet
Den mest kendte beretning om Jesu fødsel finder vi i Lukasevangeliet. Denne beretning er også kendt som juleevangeliet. I Lukas' beretning spiller Josef en ret tilbagetrukket rolle: Fokus er på Maria og Jesus. Men Matthæusevangeliet har også en beretning om Jesu fødsel. Her er der mere fokus på Josef.

I Matthæusevangeliet beskrives Josef som en retsindig mand, der beskytter sin hustru og hendes barn. Da Maria blev gravid, var hun og Josef endnu kun forlovede. Det var bestemt ikke velset i datidens samfund, at en kvinde blev gravid uden at være gift. Det blev opfattet som en krænkelse af hendes kommende ægtemands ære, og hun kunne risikere at blive stenet. Men Josef behandlede hende så nænsomt som muligt.

Han ville først diskret ophæve forlovelsen, men så viste en engel sig for ham i en drøm. Englen fortalte, at det var Helligånden, der havde gjort Maria gravid. Så giftede Josef sig alligevel med Maria, som englen havde sagt, at han skulle. Matthæus fortæller dog, at Josef ikke gik i seng med Maria, før hun havde født sin søn.

En lang omvej til Nazaret
Efter Jesus var født, kom der som bekendt nogle vise mænd til Betlehem for at tilbede Jesus som en himmelsk konge. Desværre fik den grusomme kong Herodes nys om det. Han ville ikke finde sig i, at der blev født en konkurrent til ham. Derfor beordrede han, at alle drengebørn under to år i Betlehem skulle slås ihjel.

Endnu engang viste en engel sig for Josef. Denne gang fik han besked på at flygte til Ægypten med Maria og Jesus, for at Herodes ikke skulle slå drengen ihjel. Kort tid efter døde kong Herodes, og Josef kunne tage sin familie med tilbage til deres eget land. De slog sig ned i Nazaret, som ifølge Lukasevangeliet også var den by, de kom fra.

Den sidste beretning, som Josef er med i, er i Lukasevangeliet 2,41-52, som handler om den 12-årige Jesus i templet i Jerusalem. Men også her har Josef en tilbagetrukken rolle i forhold til Maria og Jesus. Herefter hører vi ikke mere om Josef, om end han bliver nævnt i forbifarten nogle få gange som (sted)far til Jesus. Derfor siger den kirkelige tradition, at Josef var død, før Jesus trådte offentligt frem.

Krybbe, krybbespil, jesus, maria, josef, stald, fødsel juel Foto: .
Den megen omtale omkring Østerlars Kirke - markedsføringen omkring den gamle Kirkes anvendelse - Tempelridderfilm - La Vinci Mysteriet og forskellige forfatterskaber . Så hvorfor Bornholm rummer 16 middelalderKirker - ud af de 21 Kirker - . Det glemmes i denne debat - at Kirken altid har været anvendt som Kirke - her den farverige Middelalderhistorie.Nettop Østerlars Kirke har man med ca 100 års mellemrum gennemført totalrennovering af bygningen. Sidste gang i 1955 /56 hvor alt inventar ( beskrevet i Danmarks Kirker bind IIV ). I provst Nepper Christensens tid - . Også ca. 100 år tidligere fik Kirken et nyt gulv - begge gange blev det erfaret at Kirkens mure hviler på en 3 m stenbunke - således er der ikke langt til klippegrunden - der vil næppe være en Krypt her.Historien er mangfoldig - tiderne skifter den historiske interesse omkring Bornholms Middelalderkultur er stigende - det mærkes på den søgning der er - i turistperioden besøges Kirke af ca. 125 - 130.000 tusind tallig skare heraf 15- 18000 skolebørn - der kæder besøget sammen med det udbyggede Middelaldercenter.Kirken har i de sidste tre år gennemgået en lang række rennoveringer. De medsendte billeder er fra Nationalmuseets omfattende rengøring og forsegling af de meget bevaringsvigte Kalkmalier fra 12-1300 tallet - en kæmpe proces hvor Kirken var lukkert i 7 måneder . Samtidig er der brolagt et areal fra Kirkens indgang til Våbenhuset - også her et milion projekt - der har fået en meget smuk og værdifuld værdi. Endelig er der gennemført ny strå belægning af den fredede Præstegård - som hidtil har huset Præstefamilien Elsa Munch Hansen samt Provst Knud Henning Hansen og samtidig som Sognegård og rummer ogå en Forpagterbolig.Således denne korte hilsen - som kunne rumme meget mere - jeg har fungeret som turistkontrollør og forvalter i en 10 årig periode og her kunnet byde velkommen til de mange besøgende.Vores Folkekirker er jo under forandring - ikke mindst vil det kommende efterår vise hvilke tiltag der skal gennemføres - reformen - der vil komme - vil give mange nye og skærpede Råds opgaver der vil kræve lokalbefolkningens opbaknig omkring Kirkens Kristne værd. Foto: Ernst Grunwald