Biografi

Kejser Augustus (63 f.Kr.-14 e.Kr.)

Kejser Augustus er en af de betydeligste politiske ledere i verdens historie. Foto: Arkiv.

Lukasevangeliet fortæller, at Jesus blev født i Betlehem på grund af en befaling fra kejser Augustus. De to er nogle af verdenshistoriens mest betydningsfulde skikkelser, og faktisk har de nogle ting til fælles

Augustus var den første romerske kejser. Det lå ellers ikke i kortene, at han skulle blive det, da han blev født. Han hed oprindeligt Gaius Octavius og var en ganske almindelig plebejer (en mand af pøblen). Octavius var imidlertid en begavet ung mand, som mange mennesker kom til at sætte stor pris på. Ikke mindst hans mors fætter, diktatoren Julius Cæsar, satte stor pris på sin grandnevø.

Julius Cæsar fik ingen børn selv. Efter han var blevet myrdet i 44 f.Kr., viste det sig, at han i sit testamente havde adopteret den 18-årige Octavius og gjort ham til sin hovedarving. Nu skiftede Octavius navn til Gaius Julius Cæsar Octavianus. Det var dog ikke så enkelt, at han bare kunne overtage magten. Der måtte først gå 14 år med blodige magtkampe, før Octavianus blev enehersker i Rom.

Først i 27 f.Kr. fik Octavianus ærestitlen Augustus af det Romerske Senat. Han regerede over Romerriget i over 40 år. På sit dødsleje pralede han af, at han havde fundet Rom i mursten og efterladt det i marmor og det var ikke helt forkert. Augustus var virkelig en af de største politiske ledere i verdens historie.

Augustus befalede folketælling

Til trods for sin store politiske betydning har Augustus ikke fået nogen stor plads i Bibelen. Han er faktisk kun nævnt et enkelt sted. Dog er det et af de mest kendte steder i Bibelen, nemlig juleevangeliet. Som indledning til beretningen om Jesu fødsel fortælles det, at det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden (Luk. 2,1).

På den måde blev Augustus' befaling anledning til, at tømreren Josef drog afsted fra Nazaret, hvor han boede, til sin families hjemby, Betlehem. Sammen med ham var hans hustru Maria. Som bekendt var Maria gravid, og mens de var i Betlehem, fødte hun Jesus. Derfor synger vi Et barn er født i Betlehem og ikke Et barn er født i Nazaret.

Ligheder mellem Augustus og Jesus

På trods af, at Jesus og Augustus er meget forskellige, er der dog nogle ligheder mellem dem:

Både Jesus og Augustus blev kaldt for frelser, men på hver sin måde: Augustus frelste Rom fra borgerkrig og fra ydre fjender. På samme måde var der mange, der forventede af Jesus, at han som Messias skulle frelse jøderne fra romernes herredømme. Men det viste sig, at det Guds rige, som Jesus prædikede om, ikke var af denne verden i modsætning til Augustus' Romerrige.

Jesu tilhængere anerkendte Jesus som Guds søn, og også Augustus blev anerkendt som en guds søn, fordi han var den Guddommelige Julius' adoptivsøn. Efter Augustus' død blev han også selv udnævnt til guddom ligesom Julius Cæsar.

I en af det Gamle Testamentes Messias-profetier(Es. 9,5) står der:

"For et barn er født os,
en søn er givet os,
og herredømmet skal ligge
på hans skuldre.
Man skal kalde ham
Underfuld Rådgiver,
Vældig Gud,
Evigheds Fader,
Freds Fyrste".

Også Augustus blev kaldt Freds Fyrste (Princeps Pacis). Det var også en af de titler, Senatet gav ham. Augustus blev nemlig beundret for at have skabt fred i hele verden. Men Augustus skabte fred ved hjælp af vold og magt. Jesus ville også skabe fred, men med fredelige midler. Augustus udbredte Romerriget med krig, mens Jesus udbredte Guds rige med ord og omsorg.