Nikolaus Schneider (født 1947)

Selvom Nikolaus Schneider er kendt som en rolig og jordnær mand, kan han også godt give udtryk for kontroversielle synspunkter. Foto: Elke Wetzig

Den fungerende formand for den Evangeliske Kirke i Tyskland måtte pludselig træde til, da forgængeren blev taget i spirituskørsel

I februar 2010 overtog Nikolaus Schneider (født 1947) embedet som formand for den Evangeliske Kirke i Tyskland (Evangelische Kirke in Deutschland, EKD), efter at den tidligere formand, Margot Käßmann, var trådt tilbage på grund af en sag om spirituskørsel.

Schneider havde få måneder forinden tabt valget om at blive formand for kirken og var i stedet blevet valgt til næstformand. EKD, der er en union af lutherske og reformerte kirker, er det ene af Tysklands to store kirkesamfund; det andet er den romersk-katolske kirke.

Ud over at være formand for EKD er Schneider også Präses (svarende til biskop) for den Evangeliske Kirke i Rheinland, det vestligste Tyskland. Det er en af de 22 regionale kirker, der til sammen udgør EKD. Schneider har været Präses siden 2003.

Han er søn af en af de mange stålarbejdere i Rheinland og beskrives typisk som en rolig og jordnær mand. Ikke desto mindre har han flere gange givet udtryk for kontroversielle synspunkter. Han har ved flere lejligheder udtalt sig kritisk om kapitalismen og om Tysklands militære engagement i Afghanistan.

I 2009 lagde han sig ud med mere konservative kredse i kirken ved at sige, at Jesu død ikke må tolkes som en offerdød, og at kirken ikke skal missionere over for jøder. Endelig har han kritiseret muslimske planer om store moské-byggerier.

Du kan læse mere om ham i artiklen Jordnær arbejdersøn leder nu tyske protestanter.