Århus Domkirke

Århus Domkirke er en af de ældste teglstensbygninger i Jylland (Billede stammer fra kirkens hjemmeside). Foto: www.aarhus-domkirke.dk

I smilets by ligger Danmarks største kirke, hvor man blandt andet kan se 220 kvadratmeter kalkmalerier og en altertavle, der kan vendes og viser tre forskellige motiver. Kristendom.dk giver her en guidet tur til den 900 år gamle gotiske kirke

For enden af hovedgågade knejser Århus Domkirkes 96 meter høje tårn og skaber en svimlende udsigt fra Store Torv. Kirken er viet til søfarernes helgen, Sct Clement. Den er 93 meter lang, og den kan rumme op til 1200 mennesker.

Byggeriet på Århus Domkirke begyndte i slutningen af 1100-tallet, men den gigantiske kirke stod først færdig omkring år 1300. Dele af denne romanske basilika er stadig bevaret, men den kirke, vi ser idag, stod færdig omkring år 1500. Dengang gennemgik kirken en kæmpe forvandling fra en mørk og tung bygning til en himmelstræbende gotisk katedral. Både midterskibet og de to sideskibe blev forhøjet, og koret blev helt forandret med tretten høje vinduer, der kaster lys ind i kirken.

Kirkens største klenodie er den helt unikke altertavle. Det er en fløjaltertavle, der vendes tre gange om året. Den består af en adventsside, en fasteside og en festside. Altertavlen er fremstillet i Lübeck på mester Bernt Notkes værksted i 1479. 

Festsiden, der vises fra juledag til askeonsdag, består af et billedskærearbejde med guldbelagte figurer. I midten ses Jomfru Maria med Jesusbarnet og hendes mor, Anna. I fløjene står apostlene med deres atributter, og øverst ses Marias himmelkroning og de to ærkeengle. Centralt ses også byens og kirkens skytsengel, Skt. Clemens, og Johannes Døber. Læs mere om altertavlen på kirkens hjemmeside.

Prædikestolen, der er hævet over bænkene, er bygget i egetræ af flamlænderen Michael van Griningen. Den er bygget efter reformationen i 1588, hvor det blev påbudt at prædike på dansk. På prædikestolen er der ni relieffer, der beskriver vigtige begivenheder fra Bibelen. Det begynder med syndefaldet, herefter ses Marias bebudelse og Jesu fødsel, hvorefter centrale begivenheder fra Jesu liv er afbilledet. Det sidste forestiller Dommedag.

Indtil reformationen var de fleste vægge i Domkirken dækket af kalkmalerier, men som mange andre steder i de danske kirker blev malerierne kalket over efter reformationen. Dette skyldes blandt andet Luthers mening om, at det var ordet alene, der var helligt. Mange kalkmalerier er gået tabt, men Århus Domkirke har idag det største samlede areal af kalkmalerier. De er alle malet mellem år 1470 og år 1520, undtagen et, der er fra 1300-tallet.

Dette kalkmaleri er fra 1300-tallet og er det eneste kunstværk, der er tilbage fra den romanske kirke. Dette billede kan ses i kirkens nordvestlige hjørne omkring det, der kaldes spedalskhedsvinduet. Igennem dette vindue kunne de spedalske følge med i gudstjenesten uden at smitte de andre.

På hjemmesiden Tidstavlen er de enkelte kalkmalerier gennemgået hver for sig. Et af de mest interessante er et fra 1497 og forestiller St. Georg i kamp mod dragen. Fortællingen stammer fra en by i Libyen, hvor en prinsesse skulle ofres til en drage, men St. Georg besejrer dragen med korsets tegn. I den kristne symbolik fortolkes dragen som djævelen. Der er dog på maleriet en lille detalje, der viser en drageunge bag den besejrede drage i hulen. Denne drageunge er et symbol på, at ondskaben fortsætter.

Døbefonten er fra 1481 og er lavet i malm af klokkestøberen Peter Hansen fra Flensborg. Den er på samme måde som altertavlen skænket til kirken af Biskop Jens Iversen Lange. Døbefonten holdes oppe af de fire evangelister, og på siden ses fire scener i relief: Jesu dåb, korsfæstelsen, Kristus som verdensdommer og Marias himmelkroning.

Døbefonten blev i i begyndelsen brugt som en åben font, så præsten kunne nedsynke de små børn tre gange. De sidste trehundrede år har fonten været dækket af et sølvfad, og børnene får kun vand på hovedet.

I loftet i Domkirken hænger et kirkeskib, der er skabt på bestilling af ingen ringere end zar Peter den Store. Skibet er produceret i Holland i 1720, som dengang havde den største erfaring i at bygge krigsskibe. De små modelskibe blev lavet som en modeltegning til det russiske værft, der kulle bygge store krigsskibe til zaren. De små modelskibe nåede dog aldrig frem, men blev under en storm skyllet i land på Skagen, hvorefter de blev solgt på auktion. Et af disse skibe hænger nu i Århus Domkirke. Skibet er mere end to en halv meter lang og tre en halv meter høj. Det er det største kirkeskib i Danmark. I danske kirker er der tradition for at have et kirkeskib, der symboliserer menneskets livsrejse fra vugge til grav.

Går man ind i kirken kan man nederst til venstre se et lille kapel, der i 1702 blev købt af Marselis-slægten. De ønskede at indrette et gravkapel i kirken. I kapellet kan man se det højbarokke Marselismonument, der blev udført af flamlænderen Thomas Quellinus, der for en tid bosatte sig i Danmark og udførte billedhuggerarbejde.

Navnet Marselis kendes bedst fra Marselisborg Slot, hvor dronningen ofte tilbringer sin sommerferie. Slottet og gravkapellet har navn efter en hollandsk familie, som i 1661 overtog mange gods i Jylland af den gældstyngede kong Frederik III. Hans sønner bosatte sig for en tid i Århus-området, hvor Havreballegård senere fik navnet Marselisborg.

I Århus Domkirke er der gudstjeneste hver søndag klokken 10 og klokken 17, hvor gudstjenesten foregår i den øverste del af kirken. I løbet af sommeren er der en række koncerter, læs mere på kirkens hjemmeside. Kirken er åben hver dag fra 9.30 til 16.00 og rundvisninger kan bestilles ved at ringe til kirkekontoret imellem klokken 9 og 16 på telefon 86 20 54 00.