Guide

Danmarks kristne margueritrute

Den tilsandede kirke i Skagen er et oplagt sted at begynde sin margueritrute; i toppen af Danmark. Foto: Henning Bagger / Nf-Nf / Ritzau Scanpix

Her finder du kristendom.dk's anbefalinger til 16 steder, du bør besøge på en kirkelig sightseeing. Lad dig inspirere af den kristne margueritrute neden for på dine ture rundt i Danmark

1) Skagen den tilsandede kirke
Man kan begynde sin kirkelige margueritrute i Skagen, hvor man kan se noget så usædvanligt som en tilsandet kirke. Skt. Laurentii Kirke blev opført omkring år 1350, men forsvandt gradvist fra jordens overflade i de næste århundreder på grund af sandflugt. Menigheden måtte med tiden grave sig gennem sandet for at komme til gudstjeneste, så i 1795 nedlagde kong Christian VII kirken. Kirkeskibet blev revet ned, men det fredede tårn, der er det eneste tilbageværende tegn på kirkelig aktivitet, er gennem tiden blevet brugt som sømærke. Der arrangeres friluftsgudstjenester ved kirken hver sommer.

2) Viborg Domkirke

Viborg et stykke længere nede i landet er en af de ældste byer i Danmark. Byens navn, på latin Wibergis, hentyder til et indviet sted til gudsdyrkelse, da Vi på olddansk betyder helligdom, og bergis indikerer byens beliggenhed højt i landskabet. Viborg betyder derfor "det hellige sted på bakken".

Er man i Viborg, bør man se Viborg Domkirke, der sandsynligvis er bygget på det sted, hvor der langt tilbage i oldtiden lå en hedensk helligdom. Domkirken fra begyndelsen af 1100-tallet udbrændte under bybranden i 1726, og en ny barokkirke blev opført. Men murværket vaklede, så den blev nedrevet og i stedet opførte man en romansk/historicistisk domkirke, der åbnede i 1876.

Domkirken er interessant på grund af sine freskomalerier på vægge og hvælvinger af kunstneren Joakim Skovgaard(1856-1933), søn af guldaldermaleren P.C.Skovgaard. De blev udført i perioden 1899-1907 og gengiver scener fra Bibelen fra Adam og Eva og til de sidste tider. Joakim Skovgaards billeder i Viborg Domkirke er et kunstnerisk mesterværk, som folk kommer rejsende langvejs fra for at opleve.

3) Jellingstenene
Den vigtigste danske kulturarv fra perioden omkring kristendommens indførelse i landet finder man i Jelling lidt nord for Vejle. Her kan man se Danmarks dåbsattest indhugget i runer på den store Jellingsten. Harald Blåtand, der var konge i perioden fra ca. 940erne til 986, satte stenen omkring år 965 over sin far og mor, Gorm den Gamle og Thyra.

Runeindskriften, som belyser det, som Harald Blåtand ville huskes for som konge, lyder som følger: Harald, konge, bød gøre disse kumler (minder, red.) efter Gorm, fader sin, og Thyra, moder sin, den Harald, som sig vandt Danmark al og Norge og danerne gjorde kristne. Ved siden af den store Jellingsten står en mindre pendant, som blev rejst af Gorm den Gamle omkring år 955.

Jellingstenene er sammen med Jelling Kirke og de to kæmpegravhøje Gorms Høj og Thyras Høj ved siden af optaget på UNESCOS Verdensarvsliste.

Gorm den Gamle menes at være gravlagt i Jelling Kirke, hvor arkæologer i 1978-79 opdagede en meget velbevaret grav under det gamle gulvlag fra den første trækirke (beskrevet i bogen Gåden om Nordhøjene af Knud J. Krogh). Der har ligget tre trækirker på dette sted, før Jelling Kirke blev opført omkring år 1100.

4) Ål Kirke
Kører man fra Jelling over på den jydske vestkyst, finder man i byen Oksbøl Ål Kirke. Kirkens største attraktion er de romanske kalkmalerier fra begyndelsen af 1200-tallet, der hører til blandt de bedste i Danmark. De dukkede frem igen i 1886 efter reformationens overkalkninger. Hovedmotivet i kalkmalerierne er legenderne om kirkens skytshelgen Sankt Nicolai, og derudover kan man se fragmenterne af en unik rytterfrise, "Rytterkampfrisen i Ål", der er enestående i europæisk kirkekunst. Den er populært sagt Danmarks første tegneserie og skildrer et slag på egnen i 1134 under borgerkrigen i Vardesyssel. Billedserien minder om det samtidige Bayeux-tapet i Nordfrankrig.

5) Ribe Domkirke
Tag videre sydpå til Ribe, der i år fejrer sit 1300-års jubilæum, og se Ribe Domkirke, som er Danmarks eneste femskibede kirke, opført i perioden 1110-1134. Kirken er bygget i romansk stil og regnes i dag for at være den bedst bevarede romanske domkirke i Danmark. Allerede omkring år 860 byggede Nordens apostel, benediktinermunken Ansgar(801-865) en kirke i Ribe. Kirken menes at have ligget på det sted, hvor domkirken ligger i dag, og var bygget af træ. Nye udgravningeromkring Ribe Domkirke leder fortsat arkæologerne på sporet af den tidlige kristendom i Danmark.

Domkirken er unik på mange måder, blandt andet ved sine udsmykninger af COBRA-kunstneren Carl-Henning Pedersen,der i 1982 påtog sig opgaven på opfordring af Statens kunstfond. Carl-Henning Pedersen forsynede domkirken med mosaikker, glasmosaikker og kalkmalerier og gengav de bibelske fortællinger i sin egen tolkning.

6) Løgumkloster

Syd for Ribe i byen Løgumkloster i det centrale Sønderjylland ligger den store Løgumkloster Kirke, der blev bygget fra år 1225 og cirka frem til midten af 1300-tallet. Sammen med Sorø Klosterkirke på Sjælland anses den for at være blandt de betydligste og skønneste kirkebygninger fra Danmarks middelalder. Løgumkloster Kirke er bygget af cistercienseordenen og er set i sammenhæng med Sorø Klosterkirke et godt eksempel på den ensartede arkitektur, som kendetegnede munkeordenens byggestil.

7) Christiansfeld
Kør videre mod det idylliske Christiansfeld nord for Haderslev og se den Herrnhutiske brødremenigheds kirke. Kirken fra 1770'erne er i arkitektonisk henseende speciel med sin placering af bænkene på langs i kirkerummet.

Brødremenigheden er en kristen bevægelse med cirka 300 medlemmer i Danmark. Bevægelsen opstod omkring grev Nikolaus Ludwig von Zinzendorff (1700-1760) og betoner især det rette følelsesmæssige forhold til Jesus frem for blot den rette lære eller den rette omvendelse. Bevægelsen kom til Danmark i 1771, da Christian VII bad brødremenigheden i den tyske by Herrnhut i Sachsen om at anlægge en by i landet. Herrnhuternes danske center blev oprettet i Christiansfeld i 1773 og opkaldt efter kongen. Navnet herrnhut betyder i Herrens varetægt.

Brødremenighedens kirkegård i Christiansfeld er også et besøg værd. Alle gravstenene er ens og symboliserer tesen om, at i døden er vi alle ens.

8) Sankt Knuds Kirke, Odense (Odense Domkirke)
I Sankt Knuds Kirke i Odense ligger Knud den Hellige begravet. Knud den 4., som han også hed, var konge i perioden cirka 1043-1086 og blev myrdet ved alteret af den daværende Albani Kirke, som lå nær ved den nuværende kirke. Man kan se skelettet af kongen og hans bror Benedikt i kirkens krypt, hvor de er udstillet i glaskister.

Knud den Hellige blev myrdet, da befolkningen gjorde oprør mod de bøder, han udstedte efter et planlagt hærtog mod England i 1085. Kongen var utilfreds med, at dele af hæren var vendt hjem til deres gårde, fordi skibenes afgang mod England trak ud. Han blev jaget vildt i hele Jylland og endte sin flugt i Albani Kirke i Odense sammen med sin bror Erik Ejegod og 17 hirdsmænd.

I Knuds kirke kan man få et glimt af den katolske tradition i og med, at kongen er kanoniseret af den katolske kirke, som hans tilnavn antyder. Det skete i år 1101, og Knud den Hellige er den eneste helgenkårede konge, Danmark har. I Rom afholdes hvert år på hans helgendag den 19. januar en messe for ham i kirken Santa Maria in Transpontina, hvor et sidekapel er viet til ham.

9) Skt. Mariæ Kloster, Helsingør
Kører man ad den kristne margueritrute på Sjælland, kan man begynde med Skt. Mariæ eller Vor Frue Kloster i Helsingør. Det regnes for et af Nordens bedst bevarede klostre, og man kan her føle sig hensat til middelalderen ved synet af fratergården og de omgivende søjlegange. Klosteret blev oprettet i 1430 af kong Erik af Pommern,og det var karmeliterbrødre, der boede her på den tid - en orden af tiggerbrødre, der ikke måtte eje noget, men skulle leve af at tigge. Siden 1819 har klosterkirken fungeret som almindelig sognekirke.

En af klosterets kendte brødre var teologen Poul Helgesen (1485-1534), der i begyndelsen af 1500-tallet diskuterede den gamle katolske og den nye protestantiske religion med tidens lærde, heriblandt Hans Tausen. Han var den mest fremtrædende teolog i tiden og den, der bedst kunne forsvare katolicismen mod Luthers lære, omend han havde et ben i hver lejr. Han skrev et historisk værk, der især behandlede samtiden i stærkt polemisk form. Værket kaldes Skibby-Krøniken, og blev fundet indemuret i Skibby Kirke i Horns Herred på Sjælland i 1650.

10) Esrum Kloster

Kør vestpå fra Helsingør mod Esrum Kloster, et gammelt cistercienserkloster, der ligger naturskønt i Nordsjælland. Det er et besøg værd på grund af dets permanente udstilling om cisterciensermunkene på klosteret og de mange urter fra munkenes tid i klosterhaven. Der er også skiftende udstillinger om forskellige emner fra middelalderen. Klosteret blev indviet til Jomfru Maria i 1151 og blev i 1100-årene moderkloster ved grundlæggelsen af flere andre klostre i Danmark og Nordtyskland. Cisterciensermunkene i Esrum blev de største jordbesiddere i Nordsjælland i løbet af middelalderen. I den hvælvede klosterkælder ligger restauranten Broder Rus Kælder, hvor man kan smage middelalderspecialiteter.

11) Birkerød Kirke

Man bør også besøge Birkerød Kirke lidt længere sydpå, som har nogle af Danmarks fineste gotiske kalkmalerier fra senmiddelalderen, cirka 1325-50, der belyser fromhedslivet i katolsk tid. I kirken kan man for eksempel finde Marias himmelkroning, syndefaldet, korsfæstelsen, skærsilden, Helvede og Paradis gengivet. Et særligt træk i kalkmalerierne er ærkeenglen Michaels sjælevejning. Ærkeenglen står med en vægt og vejer på den ene skål personen, der muligvis skal i Himmerriget, i den anden vedkommendes gerninger. I den ene side hænger en djævel for at tynge vægten ned, men heldigvis står Jomfru Maria over for Michael og sørger med fingeren diskret placeret på vægtstangen for, at vægtskålen tipper den rigtige vej.

12) Vor Frue Kirke, Kalundborg

På den anden side af Sjælland finder man endnu et højdepunkt på den kristne margueritrute. Vor Frue Kirkei Kalundborg er opført omkring år 1220. Kirken er enestående arkitektonisk set: Dens grundplan er et græsk kors med et tårn bygget for enden af hver af de fire korsarme. Kirkens femte tårn rejser sig, hvilende på fire granitsøjler, over kirkens midtpunkt. Kirkens arkitektur skal lede tanken hen på "Det himmelske Jerusalem", hvor Gud og mennesker ifølge Bibelen ved tidernes ende skal bo sammen. I middelalderen forestillede man sig nemlig Det himmelske Jerusalem som en befæstet by med fem tårne.

13) Sankt Bendts Kirke, Ringsted
Kør sydpå og besøg Ringsted. Næst efter Roskilde Domkirke er Sankt Bendts Kirke i byen den kirke i Danmark, der har flest konger begravet, heriblandt Valdemar den Store, Knud 6., Valdemar Sejr, Erik Menved og Erik Plovpenning.

Sankt Bendts Kirke udgjorde den nordlige fløj af Ringsted Kloster, der hørte under benediktinerordenen og nedbrændte i 1806. Valdemar den Store, stod bag opførelsen af den nuværende kirke, der blev indviet i 1170. Dette blev markeret med en kæmpefest, der samtidig markerede helgenkåringen af Knud Lavard og kroningen af Valdemars søn, den senere Knud 6.

14) Fanefjord, Elmelunde og Keldby Kirke, Møn
Indstil nu GPS'en på Møn. I disse tre kirker, Fanefjord, Elmelunde og Keldby på øen kan man nemlig se de meget smukke kalkmalerier fra slutningen af 1400-tallet af den såkaldte Elmelunde-mester. Elmelunde-mesteren er ukendt, men er opkaldt efter Elmelunde Kirke, hvor hans udsmykninger pryder væggene.

Temaet i mange af Elmelunde-mesterens kalkmalerier er menneskets skabelse illustreret med scener fra Bibelen, fortrinsvis det Nye Testamente, og suppleret med legender og motiver fra dagligdagen (pløjning og jagt, for eksempel). De søvnige øjne i figurernes ansigter er karakteristisk for Elmelunde-mesteren.

15) Maribo Domkirke

Så går turen mod Lolland. Maribo Domkirke blev opført i løbet af 1400-tallet. Den var oprindelig en birgitinsk klosterkirke, som dronning Margrethe I skænkede godset Grimstrup. Ved reformationen i 1536 blev det store katolske kloster ophævet, og kirken blev til kirke for den protestantiske jomfrustiftelse, der blev indrettet i de tidligere klosterbygninger. I 1596 brændte Maribos gamle bykirke, og derfor blev klosterkirken byens kirke, i 1803 blev den domkirke. Har man hang til de mørkere kapitler i danmarkshistorien, kan man se landsforræderen Leonora Christines grav i domkirkens krypt. Fra 1685-1698 boede hun i det gamle munkekloster syd for kirken.

16) Københavns Domkirke, Vor Frue

Vi afslutter den kristne margueritrute i hovedstaden. Københavns Domkirke er optaget i den danske kulturkanon og er værd at kigge nærmere på, blandt andet på grund af sin nyklassicistiske arkitektur. Der har ligget en kirke på stedet, hvor domkirken ligger, siden 1100-tallet. Den nuværende kirke, der er opført i årene 1811-1829, er den fjerde i rækken. Arkitekten var C.F. Hansen (1756-1845), der var en af guldalderens førende kunstnere. Kirken smykkes af Thorvaldsens Kristus i koret og de tolv apostle på langsiderne, som blev opstillet 1839.

Over for domkirken finder man reformationsmonumentet, en obelisk med figurrelieffer, som blev opført i 1937 til minde om det sted, hvor protestantismen blev indført i Danmark i 1536-37. Indskrifterne på obelisken beskriver følgende begivenheder:

- "HERREDAGEN I KØBENHAVN/VEDTAGER REFORMATIONENS/INDFØRELSE 30 OKTOBER 1536"
- "HANS TAVSENS PRÆDIKEN I/ VIBORG GRAABRØDRE KIRKE/AFBRYDES AF VÆBNEDE MÆND"
- "DE EVANGELISKE BISKOPPER/INDVIES I VOR FRUE KIRKE I/KØBENHAVN 2 SEPTEMBER 1537"
- "DANSK GUDSTJENESTE EFTER/ REFORMATIONENS INDFØRELSE/PEDER PALLADIUS PRÆDIKER".

Altertavle i Vor Frue Kirke i Kalundborg.
Viborg Domkirke.
Viborg domkirke med malerier af Joachim Skovgård. Malet med en italiensk teknik, kaldet " Fresco".
Refugiet i Løgumkloster.
Christiansfeld er en by i Sønderjylland med 2.882 indbyggere (2009). Den er opkaldt efter Christian 7. og blev grundlagt af herrnhuterne (Brødremenigheden) i 1773. Byen er berømt for sine honningkager - en tradition, der går helt tilbage til 1783. Hele bykernen er særdeles velbevaret.
Odense Domkirke - Skt. Knuds Kirke i gotisk byggestil, fra 1300-tallet. Foto: Mads Jensen
Klostergang i Vor Frue Kloster i Helsingør. Det firefløgede kloster betragtes som det bedst bevarede middelalderkloster i Danmark. Klostret blev stiftet af Erik af Pommern og bygget af Karmeliterordenen i 1430, kort efter Øresundstoldens indførelse.
Esrum Kloster er et gammelt cistercienserkloster, der ligger ved Esrum nord for Esrum Sø i et smukt, uberørt landskab med skove og enge. Klosteret blev indviet til Jomfru Maria i 1151. Under ordenens ekspansion i 1100-tallet fungerede klosteret som spydspids i Skandinavien for udbredelsen af troen, men også for udbredelsen af ordenen, idet Esrum Kloster snart stod moderkloster ved grundlæggelsen af flere klostre i Danmark og Nordtyskland. Cisterciensermunkene i Esrum blev endvidere de største jordbesiddere i Nordsjælland i løbet af middelalderen. Efter en større restaurering åbnede det i 1997 for offentligheden. Udover en permanent udstilling om munkene på klosteret og de mange urter fra munkenes tid i klosterhaven, findes der skiftende udstillinger om forskellige emner fra middelalderen.
Kalkmalerier i Birkerød Kirke.
Sct. Bendts Kirke i Ringsted.
Elmelunde kirke, Møn.
Maribo Domkirke.
Vor Frue Kirke, Københavns Domkirke.
Vor Frue Kirke er domkirke i Københavns Stift. Kirken er tilegnet Jomfrue Maria, som især tidligere blev kaldt Vor Frue. Kirken er bygget i begyndelsen af det 19. århundrede i klassicistisk stil, og tegnet af arkitekt C.F. Hansen. Her ses det smukke kirkerum med de tolv apostle langs med væggen og Jesus Kristus for enden, alle udført af Thorvaldsen.
Kalkmalerier i Fanefjord Kirke på Møn.