Gode råd

Gør dine prædikener bedre: 5 gode råd

Tidligere sognepræst Marianne Gaarden har skrevet ph.d.-afhandling om prædikenen. Hun fortæller her, hvordan menigheden og præsten sammen kan udvikle prædikenerne. – Foto: Søren Staal. Foto: Søren Staal

Tidligere sognepræst Marianne Gaarden har skrevet ph.d.-afhandling om prædikenen. Hun fortæller her, hvordan menigheden og præsten sammen kan udvikle prædikenerne.

Hvordan lærer man at holde bedre prædikener?

Det ved tidligere sognepræst Marianne Gaarden et og andet om. Hun har skrevet ph.d.-afhandling om emnet, og her giver hun sine bedre råd til, hvordan man som prædikant kan forbedre - og bedre forberede - sig til tiden på prædikestolen.

1. Det fungerer godt, hvis præsten aftaler med en gruppe fra menigheden, at de deltager i et prædikenværksted. Det kan være sværere at lave en åben invitation, for enten kommer Tordenskjolds soldater, eller måske kommer der ingen. Præsten kan sammensætte en gruppe, som mødes igennem en periode, således at en fortrolighed opbygges.
 
2. Gruppen kan give feedback på den holdte prædiken og tænke med på den kommende søndags prædikentekster.

3. For at få en konstruktiv feedback kan præsten bede nogle fra menigheden fortælle, hvad de har hørt. Menighedens opgave er ikke at vurdere, hvad der var godt eller skidt, men at fortælle, hvad der gjorde indtryk på dem. Ud fra det kan præsten selv vurdere, hvad der blev hørt, og hvordan budskabet blev modtaget.

4. Det er ikke nødvendigvis en god idé at forpligte sig på at skulle inddrage menighedens erfaringer og forståelser på forhånd, for prædike-nen er fortsat præstens ansvar og frihed.

5. Det kan være berigende for præsten at lytte til andres udlægninger af bibelteksten og være givende for menigheden at tænke videre over teksten i ugens løb.