Guide

Guide: Den katolske kirke og Søren Kierkegaard

Søren Kierkegaard var uddannet teolog fra Københavns Universitet, men alligevel formåede han at forene det religiøse og det eksistentialistiske. Statuen står i Det Kongelige Biblioteks Have og er udført af Louis Hasselriis.

Kierkegaards menneskesyn vækker igen og igen interesse hos katolske teologer. Forstå, hvorfor visse katolske tænkere har stor glæde af Kierkegaard, selvom han ofte er blevet kaldt "den mest lutherske af tænkere"

Interessen for Søren Kierkegaard i visse katolske kredse sætter endnu en gang spot på teologens og filosoffens kristne ståsted. Siden hans død i 1855 har forskere forsøgt at placere Søren Kierkegaards tænkning i både den protestantiske og den katolske tradition, men selv mente filosoffen, teologen og forfatteren, at ingen har patent på det at være kristen.

Er Kierkegaard protestantisk eller katolsk?

Søren Kierkegaard giver lige dele roser og kritik til protestantismen og katolicismen. Han anså kristendommen som universel, hvorfor det ifølge professor Niels Jørgen Cappelørn er vigtigt at se nuancerne hos teologen, frem for at placere ham i den ene eller den anden kasse.

Katolske tænkere om Kierkegaard: Nordens Sokrates og katolsk sjæleven

En italiensk præst kaldte Kierkegaard "Nordens Sokrates". En anden kaldte ham den katolske "sjæleven". Mød fem af de katolske tænkere, der i sidste århundrede dyrkede Kierkegaards radikale kristendomsforståelse.

"Nogle identificerer tilmed Søren Kierkegaard med katolicismen: Generelt læses Kierkegaard som et forsøg på at bygge bro mellem den katolske kirke og protestantismen - og for nogle katolske kierkegaardforskere bruges Kierkegaard til at finde ord og begreber for at formulere kirkens teologi ind i en moderne kultur" skriver Henning Nørhøj.

Hvordan udvikler Kierkegaad den lutherske lære

"Menneskets vej til Gud er, at mennesket må forholde sig til sig selv. Det vil æstetikeren ikke. Derfor går æstetikeren til i tomhed og meningsløshed. Tilsvarende går etikeren til i følelse af skyld og i angst for valgets konsekvenser. Men idet mennesket forholder sig til sig selv, står det også overfor sin skaber," skriver Henning Nørhøj om Kierkegaards tænkning om den personlige Gud.

Kierkegaard selv om kærlighed og katolicisme

Henning Nørhøj forklarer, at Kierkegaard forener Gud og kærligheden - for Gud er identisk med kærligheden i kristendommen. "I den katolske kirke er Gud også kærlighedens ophav, der omslutter mennesket og er i mennesket, fordi det i sig bærer Guds billede."

Var Kierkegaard kristen eksistentialist?

"Som kristen tænker mener Kierkegaard, at mennesket er et væsen, der har et forhold til Gud, men troen på Gud er for Kierkegaard ikke noget, man primært når frem til gennem fornuften og rationel tænkning. Gud overskrider vores fornuft og rationaler," skriver Christian Brixtofte Pedersen om skellet mellem det videnskabelige og religiøse.