Indføring

Video: K.E. Løgstrup som professor og underviser

K.E. Løgstrup skabte i sin undervisning en atmosfære, hvor de studerende turde at byde ind, fordi han behandlede den religiøse dimension ud fra sin livserfaring. Fire af hans tidligere studerende fortæller om Løgstrup som forsker og formidler

K.E. Løgstrup var én af de fire store Aarhus-teologer, der prægede hele kulturdebatten.

Han var en markant skikkelse på det teologiske fakultet på Aarhus Universitet. Ved møderne sad han for bordenden, selvom bordet var rundt. Han prægede tingene og satte i mange tilfælde dagsordenen for debatten.

Men han var på samme tid lyttende og stillede selv spørgsmål ved de ting, han sagde. Han drog sine studerende ind i undervisningen på en måde, så de turde byde ind med det, de kunne. Det gjorde han eksempelvis ved at begynde sine forelæsninger med filosofiske spørgsmål ud i auditoriet.

Han behandlede det religiøse ud fra sin livserfaring. Det afgørende for K.E. Løgstrup var, at det, han sagde, havde sin baggrund i erfaringen. Det fortæller fire af hans tidligere studerende om i denne nye video.